RSS емисии

    


 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Какво точно предлага кметът на Пазарджик за бурките

Бурки в ПазарджикНа пресконференция по-рано днес кметът на Пазарджик Тодор Попов обяви, че ще внесе в Общинския съвет предложение да бъде забранено носенето на бурки в държавните и общински институции и обекти. Ето и конкретния текст на предложението му за изменение на Наредбата за обществения ред:
М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД  В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

(съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА)

1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

На територията на Община Пазарджик все по- често се наблюдава носенето на  специфично облекло, широко наметало, с което се покрива главата и лицето на  човека. Носенето на подобно облекло при посещение в държавните и общински институции пречи на индивидуализацията на съответния посетител и се създава пречка за установяване на  съответствието/ идентичността с документа за самоличност.
Необходимостта да се забрани носенето на подобно облекло, закриващо лицето на човека при посещението в държавни и общински институции/обекти е важна с оглед  осигуряване сигурността на всички граждани .
Намирам, че подобна забрана за носене на облекло, покриващо лицето, предвид безспорното й отражение върху правата на жените, желаещи да ходят забулени по религиозни причини е съразмерна, особено в случаите, когато следва да се осигури обществената сигурност.
Следва да се отбележи, че с описаната намеса се преследват две от легитимните цели, предвидени в Преамбюла на Конституцията на РБ, а  именно: „националната”, „обществената” сигурност и „защитата на правата и свободите на другите”.
     По отношение „националната” или „обществената” сигурност смятам, че преследваната цел е свързана именно с необходимостта от идентифициране на лицата с оглед осигуряване сигурността на гражданите и имуществото, както и с борбата срещу злоупотреби с фалшива самоличност.
    От друга страна по въпроса за „защитата на правата и свободите на другите” носенето на подобен тип облекло, представлява жест на затваряне по отношение на околните, който би могъл да наруши принципа за „живот в общност”.
 Към настоящия момент няма въведена забрана за носенето на горецитираното облекло в по- висок по степен нормативен акт, което е още един мотив да  бъде прокарана забраната в подзаконов нормативен акт като Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик, чиято основна цел е осигуряване на обществения ред.
Предвид горното е необходимо изменение и допълнение на сега действащата Наредба за обществения ред в Община Пазарджик.

2. Цели които се поставят:
Целите ми като вносител на този проект са:

- Гарантиране на сигурността на гражданите;

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.


Проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:
- осигуряване на обществена и национална сигурност


5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганото изменение и допълнение на Наредба като подзаконов нормативен акт кореспондира със залегнали основни цели и принципи в Конституцията, поради което е предопределено съответствието с правото на Европейския съюз.


ВНОСИТЕЛ:

ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик
************************************
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПАЗАРДЖИК

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ – Кмет на Община Пазарджик

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред  в Община Пазарджик

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Необходимостта да се забрани носенето на облекло, закриващо лицето на човека при посещението в държавни и общински институции/обекти е важна с оглед  осигуряване сигурността на всички граждани. Подобен тип облекло пречи на индивидуализацията на съответния посетител и се създава пречка за установяване на  съответствието/ идентичността с документа за самоличност.
Намирам, че подобна забрана за носене на облекло, покриващо лицето, предвид безспорното й отражение върху правата на жените, желаещи да ходят забулени по религиозни причини е съразмерна, особено в случаите, когато следва да се осигури обществената сигурност.
Следва да се отбележи, че с описаната намеса се преследват две от легитимните цели, предвидени в Преамбюла на Конституцията на РБ, а  именно: „националната”, „обществената” сигурност и „защитата на правата и свободите на другите”.
     По отношение „националната” или „обществената” сигурност смятам, че преследваната цел е свързана именно с необходимостта от идентифициране на лицата с оглед осигуряване сигурността на гражданите и имуществото, както и с борбата срещу злоупотреби с фалшива самоличност.
    От друга страна по въпроса за „защитата на правата и свободите на другите” носенето на подобен тип облекло, представлява жест на затваряне по отношение на околните, който би могъл да наруши принципа за „живот в общност”.
 Към настоящия момент няма въведена забрана за носенето на горецитираното облекло в по- висок по степен нормативен акт, което е още един мотив да  бъде прокарана забраната в подзаконов нормативен акт като Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик
Предвид горното е необходимо изменение и допълнение на сега действащата Наредба за обществения ред в Община Пазарджик.
     
        Поради горното и на основание чл. 21, ал.1, т.23 ,  ал.2 от ЗМСМА  и чл. 79 АПК

П Р Е Д Л А Г А М :

Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.

ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик

Проект!


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ ...........

на Общински съвет - Пазарджик, взето на
заседанието му, проведено на ................, с
Протокол № ................
 
      ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред в община Пазарджик

Общинският съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик - Тодор Попов, споделяйки изложените в същото аргументи, и на основание чл. 21,ал.1, т.23,  ал.2 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК и след станалите разисквания и извършеното гласуване,

Р  Е  Ш  И :

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред  в община Пазарджик, както следва:

    § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова точка : 7а (нов, решение №…… )
Забранява се :
”7а . Носенето на облекло, покриващо лицето при посещение в държавни и общински институции/обекти.”


§ 2.  В чл.34 се правят следните изменения и допълнения:
   
1.Създава се нов чл. 34, (нова, решение №…… ) с ал.1 и ал.2
„ал.1/ предишния текст на чл. 34/:
             „ал.2 За нарушение по чл. 2, т.7а, извършени от физически лица, се налага глоба в размер до 500лева; при повторност санкцията е до 1000лева.”

§ 3.  “§ 3 (нов, решение №…… ) Наредбата е изменена и допълнена с Решение № … от ………… 2016г., взето с Протокол № ... Изменението и допълнението влизат в сила 10 дни след публикуването им в местната преса.”

   
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик


Тази страница е видяна: 884

 Публикувано от: pamedia на вторник 12 април 2016 - 14:22:15

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Кметът на Пазарджик забранява бурките в общинските и държавни институции
Какви медицински услуги предлага и с какво оборудване разполага новата болница "Уни Хоспитал" в Панагюрище
Увеличение на такса смет с 0,7 промила за града, двойно за селата и без промяна за бизнеса предлага кметът на Пазарджик
Кредит за рефинансиране и проекти в размер на 15 млн. лв. предлага кметът
Точно час продължи блокадата на медицинските сестри в Пазарджик
Кметът предлага ОбС да отмени концесията на паркинга зад МБАЛ "Здраве"
Кметът предлага двойно по-висок депозит за участие в четвъртия търг за акциите на "Пазара на производителя"
Отменят забраната за бурките в Наредбата на Пазарджик
И съветниците от ГЕРБ - Пазарджик ще гласуват срещу бурките на обществени места
Пазарджик забрани бурките за всички институции и обекти на територията на общинатаТози сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 0.4387 сек., 0.3529 от тях за заявки.