pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
От съставените 7 акта от РИОСВ през юли - 3 са за замърсявания на Луда Яна
pamedia , сряда 09 август 2017 - 09:56:09 // коментари: 0


Пазарджик

    От  Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Пазарджик  отчитат 123 проверки на 110 обекта  през юли . За отстраняване на констатирани несъответствия са дадени 33 предписания. Издадени са 3 наказателни постановления на обща стойност 2600 лева. С тях са наложени две глоби по 500 лв. на физически лица от  Велинград и  Семчиново за нерегламентирани дейности с отпадъци. Имуществена санкция от 2000 лева е наложена по Закона за опазване на  околната среда, на „ФАИ-БГ“ЕООД, гр. Пазарджик, за неизпълнено предписание.
 
      За нарушения на екологичното законодателство са съставени седем акта, три от които по Закона за водите. Първият е на „Еко Ф“ ЕАД, мандра в с. Карабунар, за това, че зауства отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения, съгласно разрешителното за заустване. Вторият акт е съставен на „Еко Медет“ЕООД, Панагюрище - собственик и оператор на окисен отвал и водоем за богати разтвори, за неупражнен контрол и допуснато замърсяване на река Луда Яна. Третият акт е за „Алман”ООД, задължена с договор да изпомпва и предотвратява изтичане на кисели води в р. Луда Яна.

За неизпълнение на условие от издадено комплексно разрешително, е съставен акт по Закона за опазване на околната среда на „Панагюрска медна компания“ООД.
 
           При проверка в частен имот на физическо лице от град Стрелча е съставен акт по Закона за управление на отпадъците за нерегламентирана дейност - съхраняване на метални отпадъци и на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства без разрешително. От нарушителя е изискано да почисти имота от отпадъци, да ги предаде на лица, които притежават разрешително за дейността, и да представи в РИОСВ документи за предадените отпадъци.

            Актове са съставени и за нарушения на Закона за биологичното разнообразие. На физическо лице от  Памидово е съставен акт за нерегламентирано отглеждане и притежаване на препарирани екземпляри от защитени видове, а на „Напоителни системи“ЕАД, клон Тополница - за извършени земно-изкопни работи на участък от речното корито на река Марица (в землищата на селата Синитово и Огняново) без проведена процедура по оценка на съвместимост.

            През юли експертите на РИОСВ-Пазарджик са предприели и  действия по 17 сигнала и 3 жалби.
Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 617Време за изпълнение: 0.5312 сек., 0.4554 от тях за заявки.