pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
Покана за участие в публично събитие по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“
pamedia , понеделник 06 ноември 2017 - 12:04:22 // коментари: 0
ПОКАНА

за участие в публично събитие по проект
„Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“, 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0789–C01/18.08.2017г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 Уважаеми Дами и Господа,
ММ Галваникс ООД организира първо (встъпително) публично събитие във връзка със стартиране изпълнението на Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс“.
Публичното събитие ще се проведе на 13.11.2017 г. от 11.00 ч. в Административната сграда на ММ Галваникс ООД, с.Драгор.
По време на събитието ще бъдат представени:
  • Целите на проекта;
  • Заложените за изпълнение дейности;
  • Периодът на изпълнение на проекта;
  • Очаквани резултати.

Дневният ред ще включва:
1. Откриване на събитието и представяне на участниците.
2. Значението на проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“ - представяне на целите, основните дейности и очаквани резултати.
3. Дискусия – въпроси и отговори.

За допълнителна информация: Димитър Даскалов 0894 567 654
ММ Галваникс ООД
инж.Иванка Илчева
Стартира изпълнението на Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“, Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-3.001-0789–C01/ 18.08.2017 г. по процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност” 2014-2020.

Общата стойност на проекта е 2 211 800,00 лв.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 338 120,00 лв. в това число 1 137 402,00 лв. европейско финансиране и 200 718,00 лв. национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 18 месеца

Управляващ орган: Министерство на икономиката

Основната цел на проекта е насочена към постигане на устойчив растеж на дружеството, както и значително подобрение на неговата конкурентноспособност и понижаване на енергийната интензивност.

Основните дейности по изпълнение на проекта включват:
1) Придобиване на ново производствено оборудване – инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, препоръчани след извършено обследване за енергийна ефективност, както следва:
Мярка 1: Нова линия за фосфатиране, безхромно третиране;
Мярка 2: Нов машинен център;
Мярка 3: Нова енергийно ефективна и високопроизводителна обемна ерозийна машина.
2) Разработване и въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятието.
3) Сертифициране на системата за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001.


Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 340Време за изпълнение: 0.4198 сек., 0.3449 от тях за заявки.