pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
Обучителният модул за членовете на МИРГ Пазарджик приключи с дискусия за ефективно управление на европейските средства
pamedia , понеделник 13 ноември 2017 - 10:36:23 // коментари: 0

Пазарджик

Община Пазарджик е бенефициент и реализира проект „Подготовка на МИРГ и стратегия за ВОМР на територията на община Пазарджик за периода 2017-2023 г.“
съгласно Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № МДР-МП-01-15/28.06.2017 г.. и Проект № BG14MFOP001-4.001-0006-C01


С двудневно обучение в края на миналата седмица приключи обра зователният цикъл за екипа и управителния съвет на МИРГ – Пазарджик  в рамките на проект „Подготовка на МИРГ и стратегия за ВОМР на територията на община Пазарджик за периода 2017-2023 г.“

Лектори от софийската „СЕМПРА КОНСУЛТ“ ЕООД  акцентираха в презентационните сегменти  върху ефективното управление на европейските фондове, изработването на процедурите по прием, оценка и класиране на бъдещите проекти.

Участниците разискваха темата за „пътя на един успешен проект” – стъпките от добрата идея до успешното отчитане на проектите по  мярка 4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие” и програмата за морско дело и рибарство в периода 2014-2020г.
Примерите за  добри практики от предходния програмен период  и за ефективно управление на европейските средства бяха посрещнати  с голям интерес от участниците. Те имаха възможност да се запознаят с примерно досие на проект по вече изминалия програмен период,  съдържащо всички части на проекта - от заявлението за кандидатстване до писмото за извършване на финално плащане. Участниците се запознаха и  с основните стъпки при приемане, оценяване и договориране на проекти по процедурите на МИРГ.

В продължение на 6 месеца над 380 души участваха в срещите, организирани в кметства на община Пазарджик. Изводите и  предложенията от  тях  залегнаха в основата на  разработената стратегия  за развитие на рибарството и аквакултурите в общината.

За  средствата, предоставяни по програмата, ще могат да кандидатстват  фирми и неправителствени организации във всички населени места от община Пазарджик.

Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 159Време за изпълнение: 0.1463 сек., 0.1141 от тях за заявки.