pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“
pamedia , понеделник 27 ноември 2017 - 13:33:42 // коментари: 0

inov600.jpg
Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“
Договор за предоставяне на БФП №BG16RFOP002-3.001-0799–C01/18.08.2017г.

Информация за проведено публично събитие по

Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“
 
На 13.11.2017 г., в Административната сграда на ММ Механикс ООД, с.Драгор се проведе първо (встъпително) публично събитие по Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0799–C01/18.08.2017г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът е на обща стойност 2 479 890,00 лв. Размерът на БФП е 1 499 541,00 лв. от които 1 274 609,85 лв. европейско финансиране и 224 931,15 лв. национално съфинансиране.

Проектът е насочен към постигане на устойчив растеж на дружеството, както и значително подобрение на неговата конкурентноспособност и понижаване на енергийната интензивност.

Предвидено е реализацията на проекта да допринесе за постигането на следните резултати по отношение на дейността на фирмата:
1. Намаляване на потреблението на енергия;
2. Удостоверяване спазването на нормите за енергиен мениджмънт в предприятието, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001;
3. Нарастване на производствения капацитет на ММ Механикс;
4. Увеличаване на приходите от продажби на предприятието;
5. Привличане на нови клиенти.

По време на събитието бяха представени целите на проекта, заложените за изпълнение дейности и очаквани резултати.

   


Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 468Време за изпълнение: 0.4235 сек., 0.3481 от тях за заявки.