pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
Кметът прогнозира преизпълнение на данъчните приходи, те към 31 август са с близо 1,5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2017 г.
pamedia , вторник 11 септември 2018 - 15:17:24 // коментари: 0

      
Пазарджик
Изпълнението на годишния план на данъчните приходи за периода от 01.01.2018 до 31.08.2018г. е в размер на 11 872 3201 лв. или 73%, отчете на редовната си пресконференция кметът на община Пазарджик Тодор Попов. Събраните приходи за периода  са повече в сравнение с предходната 2017 г. с общо 1 349 365 лв., като постъпленията от данък върху недвижимите имоти са 73%, данък върху превозните средства - 70%,  от патентния данък и таксата за битовите отпадъци - 74%.

Данните към настоящия момент показват добро равнище на изпълнение с индикации, че годишните постъпления от тези приходи ще бъдат реализирани, коментира Тодор Попов и благодари на служителите от звеното "Местни данъци и такси" за палаганите усилия.

При данък при придобиване на имущества по дарение по възмезден начин се наблюдават по-високи  постъпления в сравнение с 2017година в резултат на по-големия оборот на сделките, обект на облагане с данък - на недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

Кметът на Пазарджик напомни на уважаемите данъкоплатци, че на 31.10.2018 г. изтича срокът за внасяне на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2018 г. Невнесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни.
Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 2903Време за изпълнение: 0.5153 сек., 0.4405 от тях за заявки.