pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
Поръчката за проектиране и изграждане на нова съдебна сграда в Пазарджик е на стойност 2 милиона и 90 хиляди лева
pamedia , сряда 05 декември 2018 - 12:13:45 // коментари: 0

Административен съд

Висшият съдебен съвет обяви обществена поръчка с предмет „Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик“. Председателят на Административен съд – Пазарджик – Мариана Шотева е упълномощена да представлява Висшия съдебен съвет при организиране и провеждане на процедурата за  възлагане на обществената поръчка.

Обществената поръчка е обявена на страницата на Агенцията по обществените поръчки на 29.11.2018 г. и в Официалния вестник на Европейския съюз на 04.12.2018 г. Според документацията проектирането и изпълнението на строителството няма да бъдат разделяни на отделни позиции, с оглед да се избегнат трудности при координацията между различни изпълнители. Общата прогнозна стойност за новата сграда на съда е 2 милиона и 90 хиляди лева без ДДС.
Офертите и заявленията ще се приемат в Административен съд – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 20, ет. 5 в срок до 17,00 часа на 11.01.2019 г.
С изграждането на нова сграда на съда в Пазарджик ще се реши един дългогодишен проблем от недостиг на помещения и материална база, която към момента не отговаря на потребостите на магистратите.
 



Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините




Тази страница е видяна: 1592



Време за изпълнение: 0.3886 сек., 0.3179 от тях за заявки.