pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
"ММ Галваникс" ООД приключи изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“
pamedia , вторник 02 април 2019 - 14:58:38 // коментари: 0

inov600.jpg
Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД“
Договор за предоставяне на БФП №BG16RFOP002-3.001-0799–C01/18.08.2017г.

ММ Галваникс ООД приключи изпълнението на  проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“


ММ Галваникс ООД приключи изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“ по сключен Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-3.001-0789–C01/18.08.2017 г. финансиран от Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на Договора е 2 211 800,00 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 338 120,00 лв. в това число 1 137 402,00 лв. европейско финансиране и 200 718,00 лв. национално съфинансиране.
Продължителност на проекта: 18 месеца (18.08.2017 – 18.02.2019 г.)
Основните дейности, за повишаване на енергийната ефективност заложени в проекта са изпълнени успешно, а именно:
1. Дейност за придобиване на ново производствено оборудване - инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, препоръчани след извършено обследване за енергийна ефективност;
2. Дейност за разработване и въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятието;
3. Дейност за сертифициране на системата за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001.

Главната цел на ММ Галваникс ООД, чрез настоящия проект да инвестира в съвременно енерго ефективно оборудване, което освен да отговаря на все по-високите стандарти и изисквания на клиентите, да доведе до постигане на устойчив растеж, както и значително подобрение на неговата конкурентноспособността и понижаване на енергийната интензивност на дружеството е постигната.Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 4425Време за изпълнение: 0.4199 сек., 0.3448 от тях за заявки.