pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
Жабите не били жаби, а риби. Басейнова дирекция спряла строежа на пешеходния мост
pamedia , петък 12 април 2019 - 15:31:32 // коментари: 0

Пешеходен мост
Във връзка със забраната за строителни дейности на брега на Марица по повод нашумелия случай с пешеходния мост в Пазарджик от Община Пазарджик уточниха, че забраната за строителни дейности всъщност е на Басейнова дирекция. Кметът на Пазарджик Тодор Попов по-рано тази седмица се пошегува, че заради размножителния период на жабите се спира строителството на моста. Оказва се, че строежът е под възбрана заради размножаването на цялата рибната фауна, както е записано в решението на Басейнова дирекция. От Община Пазарджик подробно информират за цялата последователност в процеса на възлагане на поръчката и за това, че съдебните процедури по обжалване са приключили, като решението е потвърдено и от Върховния административен съд:


Община Пазарджик обяви процедура за възлагане на Обществена поръчка  с предмет  „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за обект „Пешеходен мост над р. Марица между „Зоната на здравето“ и парк-остров „Свобода“ на 16.02.2018 г. Към документите по процедурата е приложен предварително изработен идеен проект.  Методиката за класиране на офертите на участниците се състои единствено и само от показатели, които имат числов израз, т.е подходът е единствено и само математически и не включва никакви субективни оценки.
Успоредно с обявяването на процедурата, на 14.02.2018г., Община Пазарджик е подала в Басейнова дирекция ”Източнобеломорски район”(БДИБР) искане за издаване на разрешително за ползване на воден обект, което е издадено на 02.07.2018г. В разрешителното е указан режим на ползване, с който е изключен периодът от 01.04 – 30.06 за всяка година от срока на действие.
На 22.05.2018 г. е издадено, от кмета на Община Пазарджик, решение за избор на изпълнител, което е обжалвано от един от участниците.
Решението е потвърдено и оставено в сила с Решение №842/26.07.2018 год. на Комисия за защита на конкуренцията, а в последствие и с Решение № 15934/19.12.2018 год. на Върховния административен съд.
След влизане в сила на решението на ВАС, на 07.01.2019 г. е сключен договор с „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД.
Мост

Мост пешеходен


Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 855Време за изпълнение: 0.6023 сек., 0.5473 от тях за заявки.