pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
Обнародвана е промяната относно вписването на действителните собственици и за читалищата
pamedia , вторник 28 май 2019 - 13:57:52 // коментари: 0

Пазарджик
От Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Пазарджик разпространиха информация относно обнародвана промяна около вписването на действителните собственици и за читалищата, в която се казва:

"В ДВ от днес 28 май се обнародва промяната около вписването на действителните собственици и за читалищата!  Това чакахме от момента на влизане в сила на ЗМИП от 2018 г., когато БЦНП поде инициатива за облекчаване на процедурата за фондациите и сдруженията  в тази връзка. И след измененията от 9 май за фирмите, между първо и второ четене на закона, по предложение на БЦНП на 16 май се гласуваха промени и за нестопанските организации, каквито са и читалищата.
Очаквахме публикуването им в ДВ. Не можехме да сме сигурни, че обнародването за влизане в сила на промените ще изпревари обявения краен срок - 31 май за подаване на декларациите за допълнително обявяване, защото времето течеше. Затова Регионален център „Читалища“ проведе на 22 май обучение за читалищната колегия във връзка с тези задълженията преди публикуване в ДВ на измененията. Така предотвратихме евентуално преследване от ЗМИП на пререгистриралите се до 31 януари 2019 г. читалища.
Но от днес 28 май  отпада подаването на декларации Б7 за обявяване на действителни собственици на фондации и сдружения, ако те вече са вписани като физически лица на друго основание в партидите и делата на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър в АВ.
А читалищата са сдружения от минимален брой членове 50  - за селата и  минимум 150 – за градовете, с представляващ председателят или председателят и секретарят, които са вписани в това си качество в Регистъра на ЮЛНЦ при пререгистрацията си в АВ. И данните около това са обявени.  В този случай чл. 63 от ЗМИП с новата си ал. 6 /ДВ бр. 42, 2019 г./ не повелява допълнително вписване на действителни собственици на читалищата и другите НПО с нестопанска цел,  когато представляващите и действителните собственици са едни и същи физически лица. Представляващите читалищата, след вписването им като такива в момента на пререгистрация в АВ по презумпция са действителните собственици на читалищното сдружение, както е било и до 2018 г., но по силата на Съдебно решение от съответния Окръжен съд. 

От днес 28 май  за читалищните организации и за всички останали сдружения и фондации, при съвпадение на действителни собственици и представляващи отпада  задължението за обявяването им с допълнителни декларации, щом вече са вписани в регистъра на ЮЛНЦ в АВ.  Облекчен е режимът до еднократния акт на пререгистрация, без държавна такса за това!

По отношение на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2017 и 2018 години, задълженията остават. Тези документи трябва съответно да бъдат утвърдени /за 2017/ и приети за /2018/ на Общо събрание на читалището, организирано и проведено по надлежния ред и тогава да бъдат обявени за публикуване в АВ.. Срокът за това е 30 юни 2019 г. Много читалища вече са в процедура по утвърждаване и гласуване. Текат консултации. РЕКИЦ „Читалища“ – Пазарджик осъществява методическо подпомагане и подкрепа на читалищните екипи в региона. Веднъж извървян, пътят ще се отъпче и ще се минава по него с лекота. Просто през следващите години върховният читалищен орган – Общото събрание на всяко читалище трябва да предвижда съответствие на отчитането с това изискване на  ЗЮЛНЦ и разписанието на ЗНЧ /чл. 14, ал.1, т. 8 и чл. 16, ал. 1 т. 4/."

инж. Радка Енчева-Кочева
РЕКИЦ "Читалища" – Пазарджик
Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 341Време за изпълнение: 0.4809 сек., 0.4014 от тях за заявки.