pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
В Стрелча откриха процедура за избор на съдебни заседатели
pamedia , петък 30 август 2019 - 14:41:04 // коментари: 0

Стрелча
 
С решение на вчерашното си заседание местният парламент откри процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Районен съд – Панагюрище.
Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
- възраст  от 21 до 68 години;
- имат настоящ адрес в община Стрелча, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Панагюрище;
- имат завършено най-малко средно образование;
- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- да не страдат от психически заболявания;
- да не са  съдебни заседатели в друг съд;
- да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Панагюрище;
- да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд Панагюрище;
- да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

Утвърдените с решението образци на документи и приложения могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Стрелча, раздел Общински съвет - Стрелча,  в Обявлението за откриване на процедурата за съдебни заседатели.

 Заявления за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1) се подават в срок до 30.09.2019г. в деловодството на Общински съвет - Стрелча,в сградата на община Стрелча, пл. "Дружба" № 2, ет.3, каб.  №14. Заедно със заявлението се подават и следните документи:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие;
- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
- декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.
 
 
 
   
 
 Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 1425Време за изпълнение: 0.4142 сек., 0.3561 от тях за заявки.