pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
Започна приемът на документи за отоплителен сезон 2013/2014г.
pamedia , понеделник 01 юли 2013 - 12:03:40 // коментари: 0


От 1 юли 2013г. стартира приемът на молби-декларации за целево енергийно подпомагане в дирекциите „Социално подпомагане", като кампанията ще продължи до 31 октомври 2013г. Размерът на помощта ще бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобщи Димитрия Гърдева – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик.
В молба-декларацията за отпускане на помощта задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура.
В 20-дневен срок от подаване на молбата се извършва социална анкета в дома на лицето или семейството, след което в 7-дневен срок директорът на дирекция „Социално подпомагане" издава заповед за отпускане или отказ на помощта.
Право на помощта, както и досега, имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията на чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
При отопление с електроенергия или с природен газ помощта се дава в пари на правоимащото лице или семейство, при отопление с твърдо гориво - в пари на правоимащото лице или семейство или на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката, при изрично отразено в молба-декларацията желание от страна на лицето или семейството. Във втория случай разплащането ще се осъществява директно между дирекциите „Социално подпомагане" и търговците. Лицата или семействата, декларирали, че желаят да получат целевата помощ чрез превод на сумата на търговец на твърдо гориво, предоставят заповедта за отпускане на помощта на избран от тях търговец на твърдо гориво в срок не по-късно от 20.11.2013 г., а търговецът трябва да достави твърдото гориво до 30.11.2013г., като издава фактура на името на правоимащото лице, което я подписва при получаване на твърдото гориво. Във фактурата задължително се вписва и номерът на заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане на помощта.
Целевите помощи за отопление са отпускат за период от 5 месеца - от 1 ноември 2013 г. до 31 март 2014 г.
Създадена е необходимата организация във връзка с приема на молби за целево подпомагане за отопление в дирекции „Социално подпомагане" в област Пазарджик. 


Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 755Време за изпълнение: 0.3778 сек., 0.3012 от тях за заявки.