pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
За изграждане на читалището в с. Говедаре предстои да бъде открита процедура за обществена поръчка
pamedia , вторник 29 април 2014 - 20:01:16 // коментари: 0


Община Пазарджик ще обяви процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Нискоетажна, свободностояща сграда за читалище в УПИ І - 284 – за училище и читалище, кв. 36А по плана на с. Говедаре”. 
За реализацията на обекта на строителството е изработен инвестиционен проект, съгласно който се предвижда изграждане на нискоетажна, свободностояща обществена сграда с разгъната застроена площ от 495,00 кв. м, в която ще са разположени:  входно предверие, фоайе, голяма зала за 99 зрители, малка – репетиционна зала, библиотека, кафе-сладкарница, интернет-клуб с книжарница, подготвителни помещения за артистите, котелно помещение, складови помещения и санитарни възли.
Пространството около сградата се предвижда да бъде озеленено. Предвижда се и благоустрояване чрез открити площадки – плочници.
Сумата, която е необходима за строителните дейности, е приблизително 480 782,00 лв. без ДДС. Обектът е от капиталовата програма на бюджета и е предвиден за финансиране чрез целеви средства от Републиканския бюджет. Предвижда се да бъде възлаган за изпълнение поетапно, през периода 2014г.-2015г.
Изпълнението на обекта на строителството цели: осигуряване на подходяща и ефективна културна инфраструктура за подобряване на условията за развитие и разпространение на читалищно-библиотечното дело в с. Говедаре. По този начин ще се запази и увеличи библиотечният фонд в селото; ще се развиват групи по интереси и ще се предостави възможност за изява на самобитния фолклор – певчески, танцови и др. групи от селото и гости.


Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 720Време за изпълнение: 0.4419 сек., 0.3667 от тях за заявки.