pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
ВКС постанови окончателно доживотна присъда за Лазар Колев
pamedia , сряда 21 май 2014 - 18:08:51 // коментари: 0


Лазар КолевС Решение №27 от днес Върховнният касационен потвърждава доживотната присъда на Лазар Колев, обвинен за убийството на сестрите Белнейски. Висшите магистрати не само оставят присъдата на Апелативен съд - Пловдив, но и отменят онази част от нея, в която  Колев е оправдан по квалифициращото обстоятелство "особено мъчителен за убития начин.
Мотивите по окончателното решение са разписани на 49 страници.
В тях се казва, че  правилно и безпротиворечиво са установени фактите  и законът е приложен правилно, с изключение квалифициращото обстоятелство по чл.116 ал.1 т.6 собено мъчителен за убитата начин.
На икриминираните дата и място и по описания начин,подсъдимият Лазар Колев е изнасилил и убил Росица Белнейска, е блудствал, изнасилил и убил Христина Белнейска.
При обсъждането на вида и размера на наказанието,което следва да бъде наложено на подсъдимия Лазар Колев ,за извършените от него престъпления инстанционните съдилища са взели предвид всички обстоятелства от значение, като наказанията за всяко едно от престъпленията са съобразени с разпоредбите на чл.36 НК,чл.54 НК и чл.57 НК и ноторно известното
- престъпните посегателства срещу живота и половата неприкосновеност на човека, са най тежките такива :
- степента на обществена опасност на всяко от деянията,която очевидно е изключително висока и за която степен, дори и след изключване на квалифициращите деянията обстоятелства, остават достатъчно такива, които да не повлияят на нивото й
- правилно е отчетено и обстоятелството,че всяко извършено престъпление е с множество съставомерни признаци
- отчетен е и резултата от престъпленията,от гледна точка на засегнатите обществени отношения,на обществения резонанс - възмущение и гняв на извършените блудство,изнасилвания и лишаване от живот на две сестри - млади момичета, в началото на жизненият им път,ценни не само за родителите и близките им
- високата степен на обществената опасност на самия подсъдим – проявите му от ученическите години до сега, данните от психологичния му профил и заключението на съдебно-психологичната експертиза,склонността му към употреба на алкохол и отпадане на
задръжките и самоконтрола,данните за поведението му в местата за лишаване от свобода.
Съобразявайки всички тези обстоятелства инстанционните съдилища са стигнали до верния извод ,че за всяко от извършените престъпления на подсъдимия Лазар Колев следва да се наложи максимално предвиденото в закона наказание.На основание чл.23 НК е определено
едн о общо най-тежко наказание – доживотен затвор ,без право на замяна
 
Обобщено - Върховният касационен съд на РБ, първо наказателно отделение, намира постановените присъда и решение при спазване на процесуалните правила и закона (с корекцията за престъпленията по чл.116 НК),жалбата на частните обвинители основателна, а тази на подсъдимия изцяло неоснователна.

Окончателната присъда Лазар Колев получава  осем години след убийството  на Росица и Христина Белнейски. Делото веднъж бе върнато  ВКС за ново разглеждане от апелативния съд в Пловдив заради допуснати  нарушения. На два пъти същият съд осъжда Колев на доживотен затвор.
Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 921Време за изпълнение: 0.3960 сек., 0.3202 от тях за заявки.