pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
Право на отговор на директора на ПГХХТ-Пазарджик
pamedia , четвъртък 23 април 2015 - 11:14:13 // коментари: 0

  ДО ВСИЧКИ МЕДИИ,
ПУБЛИКУВАЛИ на 20-ти и 21-ви април 2015г.
ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ ГРУПА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
В ПГХХТ-ПАЗАРДЖИК


   УВАЖАЕМИ ЖУРНАЛИСТИ,

В отговор на публикувано от Вас отворено писмо на Мария Кръстева и още десет преподаватели в Професионална гимназия по химични и хранителни технологии /ПГХХТ/-Пазарджик, с което се отправят обвинения срещу директора на гимназията и се формулират искания за подаване на оставка, заявявам следното:

Съдейки по текста на отвореното писмо, както и по придружаващите го коментари, единственото що-годе конкретно твърдение на подписалите е за това, че в училището имало записани ученици, които не посещават учебни занятия, като директорът бил прикривал отсъствието им, като влияел на класните ръководители и на останалите преподаватели да не регистрират отсъствията.
Отхвърлям категорично обвинението, че колегите са били „притиснати от ръководителските методи на Директора“, с какъвто израз те се опитват да оправдаят собственото си противозаконно бездействие при водене на задължителната училищна документация. Съгласно чл.129б, ал.1, т.3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета /ППЗНП/ учител, който е класен ръководител, е длъжен да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците в паралелката, а съгласно т.13 на същия чл.129б е длъжен да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката, в това число дневниците. Чл.27, ал.3 от Наредба № 4/16.04.2003 г. на МОН за документите за системата на народната просвета регламентира, че дневникът се води от класния ръководител и от всеки учител, който преподава в класа.
Колегите, подписали отвореното писмо, заявяват в него, че не са изпълнявали преките си задължения, като не са регистрирали отсъствия на ученици и по този начин са водили дневниците на съответните паралелки, вписвайки в тях данни с невярно съдържание без да уведомяват ръководството на гимназията за това. Сред първите подписали писмото фигурират класни ръководители (Мария Кръстева, Галя Костадинова, Янка Денчева), които по закон са длъжни да водят редовно дневниците на паралелките, като вписват в тях фактите, свързани с присъствието и отсъствието на учениците. Тези обстоятелства ми станаха известни едва в края на месец март 2015г., когато експерти от Регионалния инспекторат по образованието/РИО/-гр.Пазарджик пристигнаха на проверка в ПГХХТ и ме уведомиха, че са били сезирани с жалба от същите преподаватели, които твърдели, че не са изпълнявали задълженията си да отразяват отсъствията на някои ученици. В съставения на 31.03.2015г. констативен протокол експертите от РИО са установили, че изброените по-горе преподаватели и класни ръководители не са уведомявали ръководството за отсъствията на ученици, нито са известявали родителите за тези отсъствия, нито пък са предлагали да бъдат налагани наказания за тези отсъствия. Освен това същите колеги са си позволили да извиняват неизвинени отсъствия на ученици, без да им се предостави оправдателен документ. Установените в протокола данни могат да се проверят не само в гимназията, но и в РИО-гр.Пазарджик.
При тези констатации виновните за такива закононарушения учители положително предчувстват, че ще се наложи да понесат полагащите им се санкции. Вероятно затова са счели за нужно да обединят усилията си и да се „защитят“ групово чрез дружно изразяване на протест пред нищо неподозиращите медии и общественост. Този протест е несръчен опит за предприемане на защитни действия чрез шумна медийна атака с цел оправдаване на допуснатите от авторите на писмото сериозни нарушения на закона. Цели се отклоняване на вниманието от действителните проблеми в тяхната собствена работа към измислици за мним психологически натиск, заплахи и др.подобни.
Намирам поведението на колегите за извънредно неетично, и то не само по отношение на мен и на училището. Предприетата от тях тактика за умишлено дезинформиране на обществеността е опит да се очерни и дискредитира ръководството на гимназията в аванс, за да се парира налагането на санкции за допуснатите от тези колеги дисциплинарни нарушения.
В заключение използвам правото си на отговор, за да обърна внимание на колегите, че допускат в писмото си насочени лично към мен изрази с откровено обиден и клеветнически характер и така злоупотребяват с търпението ми. Приканвам ги да се опомнят и да проявят нужното уважение не само към мен, но и към читателите на медиите, чрез които са разпространили писмото си. Тези читатели са същевременно родители на нашите ученици. Те заслужават да бъдат спокойни, че децата им се обучават при уравновесени учители, които са в състояние да овладяват гнева си, да водят диалог и да зачитат чуждата гледна точка. Защото ако не умеят всичко това, родителите с право биха се запитали на какво тези учители учат децата им.


 инж.Мария Абрашева
Директор на ПГХХТ гр.Пазарджик                                          

Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 2308Време за изпълнение: 0.4196 сек., 0.3434 от тях за заявки.