pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
За историята на родния град Пазарджик - с любов и отговорност
pamedia , петък 30 октомври 2015 - 00:00:00 // коментари: 0


Жлегов, Той не беше от онези историци, които държаха непременно тяхната теза да бъде чута и утвърдена от научната колегия и от обществото. Не беше и от онези, които пишеха по поръчка, или бързаха да видят името си в отпечатаната книга. Затова пък задълбоченото и прецизно научно изследване го увличаха и той работеше със страстта на истински проучвател.

Жлегов
 Доц. д-р Василка Танкова представя книгата на Димитър Жлегов „Родови корени. Демография на град Пазарджик през ХІХ век”, Пазарджик, 23.06.2006 г.
Имах късмета и привилегията да работя и да наследя в професионален план уважаваният историк на пазарджишкото Възраждане Димитър Жлегов. Роден е на 6 септември 1933 г., основно и гимназиално образование получава в родния си град Пазарджик. Завършва СУ „Климент Охридски”, специалност история и от 1966 до 1983 г. работи като специалист и завеждащ отдел „Възраждане и национално-освободителни борби” в Историческия музей в гр. Пазарджик. В резултат на неговата проучвателска и издирвателска работа, днес в музея се съхраняват колекциите от оригинални документи на еснафските организации в града, фотографиите на опълченци и възрожденски дейци, ценни документи и епиграфски паметници от ранната история на Пазарджик. Благодарение на прецизната му работа като уредник е изградена постоянната експозиция в централната сграда на музея, раздел „Османско владичество и национално-освободителни борби”, открита през 1980 г. Димитър Жлегов е автор на книгите: „Априлското въстание в Четвърти революционен окръг”, 1976 г.; „Освобождението на Пазарджишки окръг от османско робство”, 1978 г.; „Просветното дело в Пазарджишки окръг през Възраждането”, 1996 г. Задълбоченото му проучване „Родови корени. Демография на град Пазарджик през 19 век” е източник на информация за всеки от изследователите, посегнал към историята на града през този период.

Жлегов
  Димитър Жлегов и Александър Арнаудов на откриването на изложбата „Апостолът”, реализирана с участието на оригинални експонати от Регионален исторически музей -Ловеч. Пазарджик, 1.06.2007 г.
Годините на съвместната ни издирвателска и събирателска работа, заедно с неговия ученик доц. д-р Милен Куманов и близкия му приятел и колега Александър Арнаудов в екипа по подготовката на обемното издание „Енциклопедия Пазарджик и Пазарджишка община” през 2008-2011 г., бяха за него изпълнени с радостната емоция на удовлетвореност и желание да бъде полезен на поколението проучватели след него. Десетки научни статии на Д. Жлегов са публикувани в специализирани национални издания. В научния архив на Историческия музей в Пазарджик се съхраняват проучванията му за развитието на занаятите в града през Възраждането, за историята на възрожденските църкви в Пазарджишки регион, които обогатиха съдържанието на издавания „Годишник на Регионален исторически музей - Пазарджик”. За значимите постижения в изследване възрожденската история на града и региона, той имаше вниманието и искреното уважение на съгражданите си, през 2012 г. получи и специалната награда на Община – Пазарджик за принос в краезнанието и развитието на музейното дело в Общината.

Всеки съвременен изследовател на града и региона би искал да има такъв учител и колега като Димитър Жлегов – прецизен и аналитичен в историческите проучвания, той беше внимателен и насърчаващ към по-младите си колеги. Всеки от колегите му в музея можеше да разчита на неговата професионална помощ, на ценен съвет и безкористна подкрепа.

И ако трябва да потърсим в кратка характеристика професионалното и житейско верую на краеведа и историка Димитър Жлегов, вероятно най-много би му прилягала изповедта на неговия предшественик, възрожденски деятел и разпространител на книжнина х. Найден Йованович: „Искам за едно добро да служа на тоя свет”. И той го стори – без да се натрапва, без да афишира себе си, със задълбоченост в научните изследвания и проучванията за възрожденската история на Пазарджик, чиято полезност тепърва ще се оценява в следващите десетилетия.

С волята си да бъде дарена личната му библиотека на Регионален исторически музей – Пазарджик след като си отиде от този свят, Димитър Жлегов продължава и днес да пише съвременната книга на Будителите на Пазарджик.

С респект и благодарност,
 Пенка Николова, главен уредник и завеждащ отдел „История на България 15-19 в” в Регионален исторически музей-Пазарджик


Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 933Време за изпълнение: 0.5113 сек., 0.4332 от тях за заявки.