Новина: Шест въпроса на Евтим Янев по предложението за по-високи местни данъци
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
понеделник 23 ноември 2015 - 16:44:14


Евтим Янев, Общинският съветник от ГЕРБ Евтим Янев обяви своите 6 въпроса към внесеното в Общинския съвет предложение за увеличение на данък сгради и данък МПС. Евтим Янев иска да знае каква е сумата от несъбрани налози за предходните години и какво е предприето за събирането им, каква е данъчната оценка на жилищата по райони и населени места и съобразно данъчните им оценки какъв е целият налога за данък сгради, който Община Пазарджик трябва да събира всяка година, колко са превозните средства в общината и какъв е максималният налог за годината при условие ,че се заплаща на 100 %, кои са конкретните мероприятия, които предстои в предложения за обсъждане бюджет за 2016 г. да се финансират с предвидените за събиране в бъдещият бюджет в повече 1 225 000 лв. от увеличението на данък сгради и данък превозни средства, какви мерки предприема общинската администрация по отношение на недекларирани, но обитавани сгради , колко са те и какъв е резервът за приходите от данък сгради за общината, ако се обхванат всички постройки , независимо от статута им. Последният , шести въпрос е: "Ще предложи ли общинската администрация намаление на такса смет за жителите на Общината, която, както е видно от приложената таблица, е един от най високите за страната, ако това е аргумент за повишаване на данък сгради".Евтим Янев сподели и надеждата си, че повече мислещи жители на община Пазарджик ще участват в предстоящото публично обсъждане на бюджета за 2016 година, което ще се състои на 30 ноември от 11 часа в Пленарна зала.
В приложена сравнителна таблица Евтим Янев е извел няколко стойности: освен брой жители и щилищна площ, той е сравнил данъчните сатвки, постъпленията, размера на такса МПС и постъпленията от нея, а също и постъпленията от такса смет: 

Такси
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.10158 )


Време за изпълнение: 0.0683 сек., 0.0083 от тях за заявки.