Новина: Първата копка на язовир „Луда Яна“ ще е идният вторник
(Категория: Икономика)
Публикувано от pamedia
сряда 19 октомври 2016 - 17:08:06


ПанагюрищеМинистърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството,  Областият управител Гинче Караминова, председателят на Общински съвет – Панагюрище Христо Калоянов, кметът на община Панагюрище  Никола Белишки  и експерти от местната администрация ще присъстват на стартирането на изграждането на язовир "Луда Яна". Първата копка на дългоочакваното водно съоръжение   ще се състои на 25 октомври 2016 г. (вторник) от 11:00 часа.
Строителните дейности ще се изпълняват от консорциум "Щрабаг – Станилов".

Договорът, който беше подписан на 1 септември 2016 г. е на стойност 56.3 млн. лв. с ДДС и се финансира с подкрепата на Световната банка. Проектът е със срок на изпълнение 900 дни. По време на строителството на обекта ще работят 350 души, а след приключване на язовира постоянните работни места ще са 30.

Изграждането на язовира ще започне практически от начало, като ще се използва единствено частично изградената стена, за която е установено, че отговаря на съвременните геоложки и сеизмологични изисквания. Останалите допълнителни съоръжения ще бъдат разрушени и изградени наново.

Новият язовир ще е с обем 20 млн. куб.м и височина на стената от почти 50 м. Това е средно голям язовир за питейни нужди. Основните съоръжения на хидровъзел „Луда Яна” са: язовирна стена, водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) с капацитет 300 л/сек, два довеждащи водопровода (1900 м гравитачен и 200 м напорен) и две помпени станции. Водоснабдителната система „Луда Яна” е предвидена с възможност да осигури нормално водоснабдяване на Панагюрище и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, мина „Радка”, площадки „Оптикоелектрон” и „Асарел” от община Панагюрище и още пет селища от общини Пазарджик и Стрелча. Язовирът може да доставя питейна вода на 45 хил. души. Освен осигуряване на питейна вода за населените места, проектът ще регулира водния отток и ще защитава от наводнения подязовирните селища, инфраструктура и обработваеми земи, ще подобри микроклимата в района на язовирното езеро.

Строителството на язовира и пречиствателната станция за питейна вода се финансира по проект за развитие на общинската инфраструктура с подкрепата на Световната банка, която осигурява 80% от средствата, а останалите 20% са съфинансиране от държавния бюджет.

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.12525 )


Време за изпълнение: 0.0696 сек., 0.0090 от тях за заявки.