Новина: Втори опит и за преобразуването на каналите и пътя в имота за изкупуване на скрап
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
четвъртък 16 февруари 2012 - 17:41:21


Освен повторния опит за продажбата на дела на Община Пазарджик в бизнес центъра на М. Тиков, на вниманието на общинските съветници за втори път се предлага проекторешението за преобразуване от публична в частна общинска собственост на  5 имота - три от тях са части от от напоителни канали, а другите два -„полски път”. 


Всички те са с нищожни размери - от 0.171 дка. до 0.561 дка. -  и са публична общинска собственост на Община Пазарджик по картата за възстановената собственост на землище с. Говедаре. Искането за промяна на собствеността е постъпило от управителя  на “ЕЛИНОРД-МЕТАЛС”ЕООД  Асен Запрянов Димитров .Обектът на дружеството за изкупуване на скрап в с. Говедаре  е един от най-големите в региона.
През 2010 г. Асен Димитров е закупил два поземлени имота от частни лица с цел разширяване складовата база на дружеството, които е оградил. При започналата през 2011 год.  процедура по промяна на предназначението им се оказало, че в оградения терен попадат и части от напоителни канали и  полски пътища.
В становището си кметът на с. Говедаре твърди, че промяна на статута на поземлените имоти от публична в частна общинска собственост и евентуалното разпореждане с тях няма да ограничи достъпа до съседните имоти,в които са изградени масивни оранжерии, тъй като към всички тях има осигурен самостоятелен достъп и самостоятелни източници за напояване.
За преобразуване собствеността на имотите е необходимо на предстоящото идния четвъртък заседание на местния парламент  да гласуват 28 съветници.

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.1443 )


Време за изпълнение: 0.0693 сек., 0.0101 от тях за заявки.