Новина: Преброиха птиците, зимуващи във влажните зони на Пазарджишко
(Категория: Интересно)
Публикувано от pamedia
сряда 17 януари 2018 - 16:10:37

Пазарджик


От екоинспекцията в Пазарджик съобщиха за резултатите от зимното преброяване на птиците  във влажните зони на област Пазарджик. Експертите от РИОСВ  и БДЗП са преброили през уикенда общо 936 водолюбиви птици от 28 вида, които зимуват по поречията на Марица и Тополница, в язовири и рибарници на територията на област Пазарджик.

Най-многобройни тази година са птици от видовете: голям корморан - 301, скорец - 200, сива чапла – 49, сврака – 42, голяма бяла чапла – 41, лиска - 37,  малък корморан – 36. Установени са и екземпляри от видовете: голям горски водобегач, синигер, кос, ням лебед, гларус, мишелов, керкенез, фазан, земеродно рибарче, тръстиков блатар, сива врана, полско врабче, зеленоглава патица, сирийски пъстър кълвач, чинка, малък гмурец и речна чайка.
Като цяло броят на зимуващите птици във влажните зони на област Пазарджик се запазва. Пет пъти по-малко водолюбиви птици, зимуващи на други места в страната са установили експерти на Българско дружество за защита на птиците по време на 42-то среднозимно преброяване. Обяснението за този спад е необичайно топлото време за този сезон. За разлика от други години в почти всички малки язовири и рибарници, които обичайно са замръзнали през януари, сега се наблюдават зимуващи водолюбиви птици. Това отново се дължи на по-високите температури.
 

    Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. Извършва се в повече от 100 страни и в около 25 000 влажни зони.


Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.15483 )


Време за изпълнение: 0.0539 сек., 0.0063 от тях за заявки.