Новина: На близо 30 хиляди лева възлизат наложените санкции на екоекспертите през юли
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
понеделник 06 август 2018 - 11:57:29

Сметище

Експертите на РИОСВ Пазарджик извършиха 110 проверки в 94 обекта през юли, съобщиха от екоинспекцията.  Издадени са 26 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За административни нарушения на Закона за водите – неспазени индивидуални емисионни ограничения при заустване на отпадъчни води и неподдържане на


съоръженията за отпадъчни води в експлоатационна изправност, са съставени три акта на юридически лица. За нарушения на Закона за управление на отпадъците - извършване на дейности с отпадъци, които не са включени в издаденото разрешителното и нерегламентирано третиране на отпадъци – съхраняване на открито и в смесен вид, на две юридически лица са съставени актове за административно нарушение на ЗУО.

По предписания на РИОСВ-Пазарджик през последния месец са почистени замърсявания с отпадъци в землищата на селата Калугерово, Церово и в регулацията на град Септември. Възстановени са качествата на терени в с. Дебращица, община Пазарджик, след почистването и извозването от тях на нерегламентирано изхвърлени битови и строителни отпадъци. Почистени са замърсявания с битови отпадъци от терени в землището на с. Лесичово и около входа на общинското депо, в коритото на р. Яворица, както и в речни корита и прилежащи територии в община Панагюрище.

За периода са предприети действия по единадесет сигнала и три жалби. Издадени са шест наказателни постановления на обща стойност 29 400 лева. Събраната сума от наложени наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 158 779 лева, отчетоха от екоинспекцията.Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.16632 )


Време за изпълнение: 0.0665 сек., 0.0086 от тях за заявки.