Новина: 16 свободно пуснати коня са задържани в Радилово. Собственикът не си признава, заради глобата
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
сряда 13 март 2019 - 17:59:11

Коне в Радилово

16 коня са били задържани от служители на Община Пещера в землището на с. Радилово днес. Установени са собствениците на животните. Единият от тях е платил глобата за своите два коня и те са били освободени, съобщиха от Община Пещера. Другият собственик е установен след като е била възможна идентификацията на един от конете, който е допуснал ветеринарният лекар на Пещера да го провери за чип. Останалите коне допускат до себе си само собственика, уточниха от общината. Собственикът е отказал да съдейства за идентификацията на животните, след като е разбрал, че за всеки от 13-те коня дължи глоба. В момента конете са задържани под видеонаблюдение в Радилово. Собственикът ще бъде уведомен писмено и ако в 14-дневен срок не ги потърси, те ще бъдат обявени на търг, както предвижда законът.
От много години проблем за институциите в Пещера е именно свободното пускане на коне. Данните от 2017 г. до 8 март тази година показват, че са уловени 29 коня, като от тях само 13 са били с чип. Техните собственици са заплатили по 100 лв. глоба за всяко едно от животните. Два от конете са били собственост на жител на община Кюстендил. С помощта на полицията в Пещера той е издирен и глобен.

По отношение на конете без официална идентификация, през 2017, 2018 г. и до 8 март тази година са заловени общо 16 животни без чип.

По този казус законът предвижда при установяване на нарушение официалните ветеринарни лекари незабавно да уведомят писмено директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за отнемане на животните в полза на държавата или умъртвяването им на място и насочването им за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти или иначе казано - екарисаж. Така по тази процедура през 2017 г. са умъртвени 5 коня без чип, а през 2018 г. - 10 животни. Те са предадени в екарисаж.

Задълженията на органите на местното самоуправление по отношение на селскостопанските животни се регламентира от Закона за ветеринарномедицинската дейност. В чл. 133 е разписано от законодателя, че Общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. А кметовете и кметските наместници имат отговорност относно това да районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост - забраняват използването им, предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци, предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места и определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места.

Община Пещера реагира на всеки сигнал за установени свободно движещи се животни - коне, крави, овце, кози по улиците на град Пещера, а в населените места се работи съвместно с кметовете на Радилово и Капитан Димитриево, които също имат отговорност по закон. От Общината предупреждават многократно със съобщения и писма до собствениците на животни, че при установяване на безстопанствено пуснати селскостопански животни- крави, коне, кози и овце по улици, паркове и пътната мрежа на територията на гр. Пещера животните се улавят и задържат, като се  сигнализира незабавно официалният ветеринарен лекар за идентифициране на животните. Коне без инжектиран електронен транспондер - чип, крави, кози и овце без ушни марки се умъртвяват на място и се насочват за обезвреждане в екарисаж. При наличие на идентификация, собственикът заплаща глоба в размер на 100лв. и животното се освобождава.

Освен това във връзка с настъпването на селскостопанския сезон, по инициатива на кмета на Община Пещера Николай Зайчев, ще се проведе тристранна среща между експертите на Общината, служители на полицейското управление в града и земеделските стопани, които отглеждат селскостопански животни. Една от основните теми, които ще бъдат засегнати на срещата е недопускането на нерегламентираното движение на селскостопански животни по улиците на населените места.
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.17592 )


Време за изпълнение: 0.0855 сек., 0.0083 от тях за заявки.