Новина: Зъботехниците и помощник-фармацевтите от областта избираха на първите си общи събрания управителни органи и делегати за първия конгрес
(Категория: Здраве)
Публикувано от pamedia
четвъртък 14 март 2019 - 19:45:11

  
Пазарджик


Събранията се организират от РЗИ Пазарджик в изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти /ЗИД на ЗСОМСААМС/, във връзка с § 50 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗСОМСААМС.
Законовите изменения, признават нормативно Българската асоциация на зъботехниците и Българската асоциация на помощник-фармацевтите за съсловни организации.
Целта на първите събрания бе избор на органи на съответните колегии /управителен съвет, контролна комисия и комисия по професионална етика/, както и делегати за първия национален конгрес на съсловните организации. 
Снимката е илюстративна

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.17597 )


Време за изпълнение: 0.0673 сек., 0.0054 от тях за заявки.