Новина: Международен проект за внедряване на високи технологии в обучение - с лого, създадено от ученичка на гимназията по икономика в Пазарджик
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
вторник 19 март 2019 - 12:37:24

ЛОГО

След конкурс проектът на Елена Димитрова от 11 „Д“ клас ,специалност „Бизнесадминистрация“ в  ПГИМ – Пазарджик, е класиран на първо място ца лого на проект AR EDU “Образователен модул чрез виртуална реалност” в гр. Лудбрег, Хърватия. По време на втората международна среща са представени общо девет проекта за лого - - по три от всяко училище участник по проекта – Македония, Хърватия и България. Другите две предложения от България са  на Димитър Нейчев от 12 а клас , специалност „Икономическа информатика“. Трите лога са определени след вътрешен конкурс в гимназията в който участваха 15 предложения на ученици от всички специалности.
На срещата още се подготвиха  обученията на учителите през първата година на проекта; определиха се дейностите по разпространението му; одобри се дизайна на уебстраницата на проекта, както и на приложението, което учениците ще използват в обучението си в областта на точните науки; определиха се конкретните учебни предмети, които ще бъдат застъпени в приложението, както и темите, върху които учителите ще подготвят въпроси с четири отговора и се гласува съдържанието на Документа за дългосрочно стратегическо партньорство, съобщи директорът на гимназията по икономика Таня Благова.

 Проектът стартира през декември 2018 г. и е с продължителност 24 месеца, като основната му цел е да бъде разработен иновативен образователен подход, базиращ се на модерни софтуерни технологии (модул за изучаване, чрез виртуална реалност), който да свързва учениците при изучаването на предмети в областта на науката, техниката, инженерството и математиката, като това ще бъде един нетрадиционен образователен подход, който ще се проведе не само вътре, а и извън класните стаи на училищата. От българска страна, пилотно училище е Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик и сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“. От Македония, която е водеща страна по проекта ще участват 3 организации: НПО ЛАГ от гр. Кочани, средно училище „Люпчо Сантов“ от гр. Кочани, което ще извърши пилотните дейности и софтуерна фирма „ТехКо Нет“, базирана също в гр. Кочани.  От хърватска страна участва едно пилотно средно училище „Средно Училище Лудбрег“ и общинската администрация на Община Лудбрег. Проектът „AR EDU – Образователен модул чрез виртуална реалност“се финансира от  програма ЕРАЗЪМ+.
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.17616 )


Време за изпълнение: 0.0659 сек., 0.0083 от тях за заявки.