Новина: Почистване на речните корита е организирано в Ракитово
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
вторник 23 април 2019 - 11:47:58

Ракитово

РИОСВ-Пазарджик даде предписания на кметовете на общините на територията на инспекцията за предприемане на мерки за почистване и недопускане на наличие на нерегламентирани замърсявания на речните корита и прилежащите територии, попадащи в териториалния обхват на съответната община. Срокът на изпълнение на предписанията за почистване на речните корита и прилежащите им територии е 15 април.  До края на месец май ще бъдат извършени проверки за изпълнение на дадените предписания. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети административно- наказателни мерки. За неизпълнение на предписание Законът за опазване на околната среда предвижда глоба от 2000 лева. В същия период ще бъдат извършени проверки и за чистотата на общинската пътна мрежа, населените места – ангажименти, произтичащи от Закон за управление на отпадъците на Общините. Глобите по този закон са от 3000 лева.
Във връзка с това Община Ракитово предприе  действия по почистване на речните корита и пътищата в урбанизирана територия, като в акцията участват работници по  временната заетост. През последните няколко дни те обходиха поречието на Стара река и почистиха коритото от отпадъци, съобщиха от Общината. Работниците по временната заетост почистиха и коритата на река Мътница в град Костандово и село Дорково. Бяха почистени и общинските пътища от отпадъци. По този начин Община Ракитово отбеляза 22 април-Деня на Земята, а идеята е да покажем на света, че всяко малко екологично действие има значение, посочиха от Община Ракитово.

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.17820 )


Време за изпълнение: 0.0658 сек., 0.0083 от тях за заявки.