Новина: Статистически данни за работната сила в региона през 2018 г.
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
вторник 07 май 2019 - 11:53:04

Пазарджик

•    През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 110.8 хил., или 67.0% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) намалява с 2.0 процентни пункта.
•    Общият брой на заетите лица достига 108.7 хил., или 49.9% от населението на 15 и повече навършени години.

•    Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 105.6 хил.

•    Коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 63.8% (68.9% за мъжете и 58.4% за жените), или с 0.8 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2017 година.

•    Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години достига 60.4%, и е с 0.5 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.

•    Безработните лица са 5.3 хиляди.

•    Коефициентът на безработица намалява с 1.6 процентни пункта в сравнение с 2017 г. и достига 4.6%.

•    Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 54.7 хил., от които 23.2 хил. са мъже и 31.5 хил. - жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 33.0%, съответно 27.4% за мъжете и 38.9% за жените.

•    Броят на заетите лица с висше образование е 23.9 хил., със средно - 67.1 хил. и с основно и по-ниско образование - 17.6 хиляди.

•    Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 74.4%, за лицата със средно образование - 58.0% и за лицата с основно и по-ниско образование - 25.2%.Информацията е от Териториално статистическо бюро - Юг
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.17891 )


Време за изпълнение: 0.0755 сек., 0.0090 от тях за заявки.