Новина: Първа копка на мащабни инфраструктурни проекти в Сърница
(Категория: Политика)
Публикувано от pamedia
петък 17 май 2019 - 22:38:14

Сърница


Днес в новия квартал на гр.Сърница се състоя церемония по първа копка на започващите два проекта за извършването на основен ремонт и реконструкция на канализацията и улици в гр.Сърница. Финансирането по тях е осигурено от „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020”, Централния бюджет и общинския бюджет.
Официални гости на церемонията бяха:
 г-жа Искра Михайлова – Евродепутат и председател на Комисията по регионална политика в Европейския парламент;
 Г-н Сергей Кичиков – Народен представител от групата на ДПС от Пазарджишки многомандатен избирателен район;
 Г-н Юмер Хамза – Председател на Областен съвет на ДПС Пазарджик;
 Г-жа Ализан Яхова – сътрудник в досегашния европейски парламент и бивш изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”
 Г-н Салих Османджиков – Председател на Общински съвет Сърница;
 Г-н Халил Байрактар – Зам. кмет на Община Сърница;
 Г-н Исмаил Молов – Зам. кмет на Община Велинград;
 Г-н Антон Мехов – Кмет на с. Побит камък;
 Общински съветници от общините Сърница, и Велинград;
Също така с присъствието си уважиха мероприятието жители и гости на общината.
Имамът на Централната джамия в гр.Сърница г-н Ахмед Харун прочете молитва-дуа за просперитета и успешното приключване на проектите.
Домакинът на събитието г-н Бозов, кмет на Община Сърница, приветства всички с поздравително слово, в което отправи благодарности към всички хора – както на политическо, така и на институционално ниво, които са спомогнали този проект да стане реалност. Г-жа Искра Михайлова пък поздрави Община Сърница за поредния постигнат успех, изрази задоволството си от работата на общинска администрация и пожела на общинското ръководство още много ползотворни начинания за напред за развитието на Община Сърница.
Селвие Джасурова – ръководител на екипа по организацията и управлението на проектите, разясни на присъстващите същността им, предвидените строително монтажни работи и дейности и обектите, които ще бъдат ремонтирани.
Стойността на договора за СМР по обществената поръчка по проект: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улиците в гр.Сърница” по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, на „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020” е в размер на 1 995 808, 50 лева с ДДС със срок за изпълнение от 4,3 месеца.
Стойността на договора за СМР по обществената поръчка „Изпълнение на СМР на обект: „Доизграждане, рехабилитация и подмяна на съществуващата канализация на улици в гр.Сърница“ е в размер на 645 161,26 лева с ДДС със срок за изпълнение 114 дни.
Съгласно одобрените проекти строително-ремонти дейности ще се извършат на следните обекти:
 Ул.”Родопи”;
 Ул.”Европа” ;
 Ул.”Пролет”;
 Ул.”Одрин”;
 Ул.”Римски път” ;
 Ул.”Широка поляна” ;
 Ул.”Лале” ;
 Ул.”Пирин” ;
 Ул.”Четъма” ;
 Ул.”Валтата”;
 Ул.”Дунав”;
 Ул.”Гарвана”.
Церемонията приключи с курбан, който бе даден от Община Сърница, за благополучието и просперитета на проекта.
СърницаСърницаСърница


КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ


Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.17969 )


Време за изпълнение: 0.0732 сек., 0.0095 от тях за заявки.