Новина: Тодор Попов: Образованието трябва да е адекватно на потребностите на живота и икономиката. Ще ремонтираме бившия Куклен театър
(Категория: Политика)
Публикувано от pamedia
вторник 08 октомври 2019 - 18:07:12

Пазарджик


Необходимо ни е качество и ниво на образованието, за да бъдат децата ни адекватни на съвременните потребности на живота и икономиката. Така формулира целта на един от основните си приоритети кандидатът за кмет на община Пазарджик Тодор Попов на днешната си пресконференция.  Той поясни, че в момента има много специалности в професионалното обучение, които не са атрактивни и не дават перспектива на завършващите. Преди отбеляза напълно реновираната и обновена материална база и сграден фонд на всички училища и детски градини в общината по време на предишните му мандати като добра основа за самочувствието на децата и преподавателите.

През последните 12 години за културата и образованието в община Пазарджик беше направено изключително много. Пазарджик е сред малкото общини, които запазиха основните си културни институции: симфоничен оркестър в пълен състав, театър, ансамбъл, ОДК и Младежки дом, с утвърдени не само в национален, но и в световен мащаб групи и състави, както и много други форми за деца и младежи. Образованието винаги ни е било първи приоритет в управленските програми. Всички читалища са функциониращи и подпомагаме дейността им. Може би община Пазарджик е единствената, в която са изградени нови читалища - в селата Говедаре и Юнаците.

Безспорен успех в резултат на огромните усилия, които положихме е възстановяването на спортното училище, което през втората година удвои приема си. Изключително важно е да погледнем по-сериозно на възможностите, които предоставя така нареченото дуално обучение като съвместно със структурите на МОН  и местния бизнес реализираме успешното му приложение. Ще стартираме програма, която да установява потребностите и координира комуникацията между бизнеса и завършващите ученици. Решени сме да създадем Фонд за стипендии, за да могат децата от социално слаби семейства да получават образование.

Планираме съвместна работа с  фондация DigitalKidz за въвеждане на иновативни методи, които повишават общата дигитална култура на гражданското общество.

Имаме необходимост от повече пространства, защото залите ни вече са пълни, а децата, които се занимават с извънкласни дейности стават все повече. Още следващата година ще ремонтираме сградите на бившия Куклен театър и Младежкия дом. Ще изградим малък летен амфитеатър в "Зоната на здравето" и това ще бъде още едно ново пространство в Пазарджик, където да се провеждат културни събития. 

На финала при представянето на приоритета  от предизборната си платформа "Култура и образование" Тодор Попов увери, че ще  бъдат запазени всички фестивални традиции,  десетките ежегодни мероприятия и инициативи, финансирането на книги от местни автори.
Пазарджик

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!


Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.18730 )


Време за изпълнение: 0.0635 сек., 0.0052 от тях за заявки.