Новина: Ден на отворените врати в Центъра за социално включване и развитие – Пазарджик
(Категория: Образование)
Публикувано от pamedia
събота 21 ноември 2020 - 15:41:32Центърът за социално включване и развитие – Пазарджик проведе на 20 ноември 2020 г. Ден на отворените врати. Центърът функционира като комплекс от здравно-социални услуги вече четири години. В центъра, намиращ се на ул. „Любен Боянов“ № 8, се предлагат няколко услуги в подкрепа на деца с увреждания, а също психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията,  оказване на педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.  Родителите на децата имат възможност в партньорство със специалистите от услугите в ЦСВР – Пазарджик да определят приоритетите в развитието на своето дете и да работят заедно за постигането на поставени от тях цели по отношение на подобряване състоянието на детето и създаване на подкрепяща среда, спестявайки ценни ресурси за общността. Всяка дейност цели безвъзмездно предоставяне на услугите. Входът към всяка една услуга е максимално отворен, достъпен и улеснен.

Дейността на центъра е финансирана по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура ВG05М9ОР001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие”. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 930 867,00 лв. (деветстотин и тридесет хиляди осемстотин шестдесет и седем лв.).
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.20951 )


Време за изпълнение: 0.0672 сек., 0.0091 от тях за заявки.