Новина: Проектът на арх. Мурджев за градския пазар е готов
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
сряда 02 май 2012 - 18:57:36


Градския пазар в Пазарджик - проектАрх. Петър Мурджев е готов с идейния проект за ревитализация на Градския пазар в Пазарджик. Разработването на проекта беше възложено от община Пазарджик, след спечелване на конкурс за облика за развитие на тази зона.Характерно за нея е затруднено комуникационно обслужване и недостиг на места за паркиране. При експлоатацията й е допуснато продажба на открито на цветя, селскостопанска продукция и на промишлени стоки, което създава пренасищане и хаос при функционирането му. Улицата от източната страна е изцяло блокирана от места за продажба на промишлени стоки и е нарушена връзката с прилежащия парк.
Новият проект предвижда обособяването на 216 бр. маси за продажба на плодове, зеленчуци и цветя, като се запазва сегашното им разположение и  покривната метална конструкция.  Пространството за пазара е рамкирано от нови магазини за промишлени и хранителни стоки с височина 4 м. В централната зона на пазара са осигурени функционални връзки с пешеходната зона и парка, като там са разположени и стълбища и асансьори за санитарни възли и евентуален подземен паркинг. По дължина на имота се оформят три алеи за клиентите между масите за продажба и околната застройка.
В северната част на имота е предвиден самостоятелен метален навес, под който радиално са разположени щандове за открита продажба на цветя – всеки със своеобразно „дворче” пред него. Магазините на това ниво са ориентирани двустранно – към вътрешността на пазара и навън към улиците. В тях са разположени търговски зали, стълбища и подемници за подземното ниво. За сметка на съществуващите асфалтови алеи е предвидена нова пешеходна настилка на едно ниво на целия пазар.
Заложена е също и възможност за обособяване на подземен паркинг.
Магазините на пазара ще се експлоатират самостоятелно от бъдещите им собственици, но съществуват функционални обвързаности, които предполагат единно управление под формата на договореност между Общината и евентуалните бъдещи собственици, за да се запази общото звучене на така новообразувания търговски комплекс.
Кметът Тодор Попов съобщи, че администрацията очаква предложения от страна на граждани и заитересовани лица по идейния проект на Градския пазар. 

pazara2.jpgНовина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.2103 )


Време за изпълнение: 0.0699 сек., 0.0085 от тях за заявки.