Новина: Белишки подписа договор за изграждане на депо за отпадъците на Панагюрище и Стрелча
(Категория: Икономика)
Публикувано от pamedia
петък 14 декември 2012 - 17:34:24


Депо Панагюрище Кметът на община Панагюрище Никола Белишки и екоминистърът Нона Караджова  подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците.
Договорът е подписан и от кмета на община Стрелча Иван Евстатиев, който е партньор по проекта.
Проектът “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”  предвижда изграждането на клетка за битови отпадъци, съоръжение за компостиране на зелени отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците, довеждаща инфраструктура, както и доставката на машини и съоръжения, стационарно и мобилно оборудване за експлоатацията на тези съоръжения.

По време на церемонията министър Караджова отбеляза, че когато общините работят заедно, това е един добър пример за сътрудничество за постигане на нещо добро, което ще е в полза за всички.
Никола Белишки изказа благодарност за положените усилия при съвместната работа на екипите на двете общини – Панагюрище и Стрелча и за оказаната подкрепа от страна на Министерството на околната среда и водите.

Панагюрското депо за твърди битови отпадъци ще бъде с обем 71 718 м3 и капацитет 54 025 тона и ще обслужва около 30 хиляди жители от общините Панагюрище и Стрелча. Периодът на експлоатация му ще е до 2021 г. Договорът е на обща стойност 17,3 млн. лв.

С реализацията на проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, се цели намаляване на замърсяването на околната среда в двете общини Панагюрище и Стрелча; увеличаване разделното събиране на битовите отпадъци и рециклирането им; установяване на ефективна система за съвременно управление на отпадъците в региона.
 
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.3686 )


Време за изпълнение: 0.0696 сек., 0.0081 от тях за заявки.