Новина: От днес започва приемането на молби за еднократната енергийна помощ
(Категория: Политика)
Публикувано от pamedia
понеделник 15 април 2013 - 10:40:49


Лицата и семействата, които надхвърлят диференцирания минимален доход за отопление с до 10 лв., от днес мога да подават молби-декларации за отпускане на еднократна финансова помощ за отопление.Помощта е в размер на 65,72 лв.


Приема на молбите ще продължи до 26.04.2013г., уточняват от Регионална дирекция за социално подпомагане - Пазарджик.
Лицата и семействата, които тепърва ще подават молби-декларации и отговарят на критериите, ще получат еднократната помощ в края на май 2013 г. Помощите ще бъдат изплащани по банков път или на каса ("Български пощи") според желанието на хората, заявено в самите молби-декларации.
Лицата и семействата няма да подават нови молби, които вече са подавали такива молби преди началото на отоплителния сезон 2012 - 2013 г. и са получили откази заради надхвърляне на диференцирания минимален доход с до 10 лв. Еднократната помощ  за отопление в размер на 65,72 лв. ще получат в края на април 2013 г.


Еднократната финансова помощ в размер на 50 лв. се предоставя на всяко дете с трайни увреждания, за което семейството има право на месечни помощи по реда на чл.7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца поне за един месец в периода от 01.01.2013г. до 12.04.2013г. Еднократната помощ ще бъде изплатена заедно с детските надбавки в края на месец април.


Право на еднократна финансова помощ в размер на 50 лв. имат и осигурените майки с доход до 350 лв. на член от семейството, на които е отпуснато парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години в периода от 1 януари 2013 г. до влизане в сила на приетото постановление на Министерския съвет. Тази мярка засяга майките, които са внасяли осигуровки за общо заболяване и майчинство, и няма нищо общо със здравното осигуряване.
Еднократната помощ се изплаща по постоянен адрес на правоимащите по реда на чл.7, ал.1 от ЗСПД лица през периода от 01.01.2013г. до 12.04.2013г. Същите не е необходимо да подават молби-декларации.
НОИ ще предостави по служебен път на Дирекции „Социално подпомагане” информация за лицата, на които е отпуснато и получаващи обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години по чл.53 от КСО.

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.4458 )


Време за изпълнение: 0.0683 сек., 0.0088 от тях за заявки.