Новина: Стотици пъти скачат санкциите за замърсяване на околната среда
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
четвъртък 20 октомври 2011 - 23:40:28


От 9 ноември т.г. драстично нарастват санкциите за замърсяване на околната среда над допустимите норми, съобщиха от екоинспекцията в Пазарджик. Новите глоби са в сила с приетата нова Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или неспазване на определените емисионни норми и ограничения. Наредбата влиза в сила 


два месеца след обнародването й в Държавен вестник, бр. 70/2011г.
Освен допълнения относно реда за налагането нови санкции, в Наредбата е предвидено драстично увеличение на единичния размер на санкциите, т.е. на цените на различните замърсители в атмосферния въздух, водите и почвите.
Най-голямо е увеличението при нарушаване на нормите за допустими емисии по показателя «въглероден окис» изпускан от горивни източници, където санкцията нараства 833 пъти, в сравнение с досега действащата наредба. При изпускане на органични газообразни вещества, определени като «общ въглерод», увеличението в цената е 34 пъти, а по показателя «общи въглеводороди» цената скача 250 пъти.
В Наредбата за санкциите са определени и единични размери на санкции за вещества, предизвикващи неприятни миризми, като размера на санкциите нараства с увеличаване разстоянието от границата на площадката на обекта. На колкото по-голямо разстояние се разнася неприятната миризма, толкова по-голяма ще бъде и санкцията. Минималният размер на санкцията нараства от 420 на 5000 лв за разстояние до 100м, а максималния размер от 2000 на 100 000 лв, ако миризмата се разнася на разстояние над 1000м.
Единичните размери на санкциите при замърсяване на водни обекти са завишени между 2,5 и 3 пъти.
Започнатите производства по налагане на санкции, намаляването, отмяната, спирането и възобновяването на текущи санкции, се довършват по старата наредба, която е все още в сила до 08.11.2011 г. Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.470 )


Време за изпълнение: 0.0669 сек., 0.0080 от тях за заявки.