Новина: По-ниски раждаемост и смъртност в област Пазарджик през 2012 г.
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
вторник 25 юни 2013 - 18:18:50

През 2012 г. в област Пазарджик живородените деца са 2 663. В сравнение с предходната година броят им е намалял с 86 деца (за 2011 г. са се родили 2 749 деца), или с 3.1%.
Коефициентът на общата раждаемост1 през 2012  г. е 9.8 ‰, а през предходните 2011 и 2010 г. той е бил съответно 10.0 и 10.1‰.  В градовете и селата живородените са съответно 1 720 и 943 деца.
В териториален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен - 12.0%, София (столица) - 10.5‰, и Търговище - 10.2‰. Общо десет области имат коефициент на раждаемост над общия за страната - 9.5‰. По този показател област Пазарджик е на 9-то място съответно с 9.8 ‰. С най-ниска раждаемост през 2012 г. са областите Видин и Смолян - съответно 7.2 и 6.6‰.
В сравнение с предходни години раждаемостта в Областта продължава да пада, а смъртността да се увеличава: 


ГодинаРаждаемост
Смъртност
Естествен прираст
(на 1 000 души)(на 1000 души)(на 1 000 души)
201010.113.5-3.4
201110.014.6-4.6
20129.814.3-4.5През 2012 г. в област Пазарджик средната възраст на жените при раждане на първо дете е 24.2 години, при  26.3 г. за страната.
През 2012 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Пазарджик е 1 744, или 65.5%, от всички живородени.
В териториален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачни раждания в областите Ловеч (76.2%), Видин (73.9%) и Сливен (73.0%), а най-нисък - в Кърджали (41.5%), Благоевград (41.9%) и София (столица) (48.0%).
И през 2012 г. се задържа високо нивото на общата смъртност. Броят на умрелите в област Пазарджик е 3 899 души, а коефициентът на обща смъртност1 - 14.3‰. Спрямо предходната година броят на умрелите е намалял със 119 случая, или с 3.0%. Смъртността сред мъжете (15.0‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (13.6‰), както за страната, така и за област Пазарджик.

Информацията беше обявена от Териториално статистическо бюро - Пазарджик. Статистиците днес празнуват професионалния си празник.
На 25 юни 2013 г., се навършват 133 години от издаването на Указ 296 на Княз Александър Батенберг, с който се създава  Статистическо организационно отделение към Министерството на финансите с ръководител Михаил Сарафов. Това е рожденната дата на държавната структурна единица, която поставя началото на организираната статистическа дейност в Третата българска държава.

"Изразявам своята дълбока почит и благодарност към всички служители работили в системата на българската статистика през годините!", заяви Георги Щерев, директор на ТСБ Пазарджик. По повод Международната година на статистиката в ТСБ Пазарджик беше обявен ден на отворени врати. Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.5036 )


Време за изпълнение: 0.0690 сек., 0.0083 от тях за заявки.