Новина: Само на 1000 лв. разчита общинският бюджет от кучета - двойно по-малко от миналата година
(Категория: Икономика)
Публикувано от pamedia
петък 07 февруари 2014 - 16:00:31


От собствените приходи в проектобюджета на Община Пазарджик са заложени да постъпят само 1000 лв. от такса за притежаване на куче. Това е точно два пъти по-малко от планираните за 2013 г.  2000 лв. Но явно и тяхната събираемост се оказва непосилна за общината и е предпочетена по-реалистичната прогноза.  
Въпреки символичния размер на годишната такса от 10.00 лева, плащането й е категорично изключение, сред хилядите собственици на домашни четириноги.

Освен размера на таксата, в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик е записано: "В срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в кметството по постоянния му адрес. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година."

Домашните любимци са предмет на разглеждане и в Наредбата за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик, според която, освен че собствениците на кучета носят гражданска и административно-наказателна отговорност за действията им, те са  длъжни да ги регистрират в Районната ветеринарно-медицинска служба или при лицензирани ветеринарни лекари, не по-късно от един месец от навършването на шест месечна възраст или придобиването им.
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.6328 )


Време за изпълнение: 0.0392 сек., 0.0051 от тях за заявки.