Новина: До средата на 2013 г ще е готов проектът за интегриран план на градско развитие на Пазарджик
(Категория: Икономика)
Публикувано от pamedia
вторник 15 ноември 2011 - 19:39:33


Община Пазарджик започва реализация на Проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие” на стойност 498 000 лв., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”(2007-2013), 


съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Размерът на безвъзмездната финансова помощ от ОПРР е 473 100 лв., а съфинансирането от страна на Община Пазарджик е 24 900 лв.
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие е връзката между Общия устройствен план и Общинския план за развитие и е предпоставка за усвояване на средствата от Оперативните програми и фондовете на ЕС през следващия планов период 2014 – 2020 г, обясни кметът Тодор Попов. До средата на 2013 г трябва да бъде готов проектът и да са проведени обществените обсъждания с всички целеви групи. Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.659 )


Време за изпълнение: 0.0657 сек., 0.0082 от тях за заявки.