Новина: Община Пазарджик отчете дейността си по проект по ОПАК за повишаване на квалификация на служителите
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
вторник 15 април 2014 - 14:28:58


Близо 300 служители на Община Пазарджик са обхванати от проект за повишаване на квалификацията. Общината работи по този проект от 15 май 2013 година. Продължителността на проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик” по Оперативна програма «Административен капацитет», е 12 месеца, а безвъзмездната финансова помощ - 89 960 лв. - 100 % финансиране по оперативната програма.В резултат от изпълнението на проекта служителите от администрацията повишиха своя  капацитет и увеличиха своята ефективност и професионализъм, отчетоха от общината на заключителната си пресконфереция. По време на обучението са издадени 272 удостоверения за завършени курсове, 247 служители са повишили квалификацията си, а 216 са преминали специализирани обучения. Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.6749 )


Време за изпълнение: 0.0654 сек., 0.0081 от тях за заявки.