Новина: Не се закрива действаща автобусна линия до с. Елшица
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
петък 20 март 2015 - 17:47:11


Пазарджик Стефан Мирев „Закрива се автобусна линия, която отдавна не съществува, а фигурира в областната транспортна схема, по разписания, утвърдени в периода 1999-2001г. За жителите на селата Елшица и Левски нищо не се променя по отношение на транспортното обслужване.” Това каза зам. областният управител пред кметовете на двете населени места от община Панагюрище във връзка с възникналите опасения на местни жители, че спира транспортното им обслужване.


На заседание на Областната комисия по транспорт, проведено на 13 март 2015 г. в Областна администрация Пазарджик, беше представено уведомлението на Кмета на Община Панагюрище за закриването на маршрутни разписания по автобусна линия Пазарджик – Елшица, които не се изпълняват към момента и не са били обект на възлагане от кмета на общината.
    Разписанията са утвърдени в периода 1999 г. – 2001 г., преди влизането в сила на  НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) и не отговарят на нормативните изисквания.
Съгласно чл.29а от горецитираната Наредба, разписания, които не са възложени за изпълнение, подлежат на закриване от компетентния за съответната транспортна схема орган. Също така съгласно чл.29б от Наредбата кметът на съответната община уведомява компетентния за съответните областни и републиканската транспортни схеми орган. В случая това е Областният управител, тъй като линията е част от областната транспортна схема.
    Цитираните в медиите маршрутни разписания по линията Пазарджик – Елшица са квота на Община Пазарджик и са действащи към настоящият момент с часове на движение 17.10 от с.Елшица и 16.00 от гр.Пазарджик. В  квотата на Община Пазарджик съществува и се изпълнява маршрутно разписание по автобусна линия Пазарджик-Елшица-Попинци, което също покрива превозите от с.Елшица до град Пазарджик със следните часове на движение: 6:40 от Попинци (7:00 от Елшица) и 18:30 от Пазарджик.
    Превозите от с.Елшица към гр.Панагюрище се покриват от линия, част от общинската транспортна схема, квота на Община Панагюрище, с маршрутни разписания в следните часове: 6:20 и 14:17 от с.Елшица и в 13:30 от гр.Панагюрище.
     Жителите на с.Елшица биха могли да се възползват от всички курсове на линията Пазарджик – Панагюрище, използвайки съществуващите разписания от с.Елшица до с.Левски,които са квота и на двете насрещни общини, уточняват още от Областна администрация - Пазарджик.

Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.8508 )


Време за изпълнение: 0.0690 сек., 0.0107 от тях за заявки.