Новина: Областната администрация пуска горещ телефон за корупция
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
четвъртък 26 март 2015 - 13:17:24


На заседание на Областния съвет за превенция превенция и противодействие на корупцията в област Пазарджик, председателствано от зам. областния управител Стефан Мирев, беше взето решение да се разкрие горещ телефон за подаване на сигнали за корупция. Той е с номер 089 704 81 62. Телефонът се помещава в областна администрация Пазарджик и подадените устни сигнали ще бъдат отразени в протокол, съгласно чл.29, ал.5 от АПК. Сигнали за корупция на номер 089 704 81 62  ще се приемат и в Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян, Регионална дирекция по горите, Държавните горски стопанства и Държавните ловни стопанства на територията на област Пазарджик.
Стефан Мирев отправи апел към членовете на съвета, които представляват различни институции и организации, телефонът да бъде разпространен на интернет страниците им и таблата за обяви и съобщения.
 На заседание на Областния съвет по превенция и противодействие на корупцията в област Пазарджик беше съобщено, в плана за дейността на съвета през 2015 година е предвидено участие на упълномощен член от  съвета в публичната част на търгове и конкурси, възлагани по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.8551 )


Време за изпълнение: 0.0684 сек., 0.0105 от тях за заявки.