Новина: Окръжен съд – Пазарджик отчете дейността за 2014 година
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
сряда 01 април 2015 - 18:32:48


        На пресконференция днес Окръжен съд – Пазарджик представи годишния отчетен доклад за работата на съдилищата от Пазарджишкия съдебен регион през 2014 година. Участие в нея взеха Административният ръководител Председател на ОС – Пазарджик г-жа Елеонора Серафимова и зам.-председателят г-н Александър Александров.
        Изнесените данни сочат, че няма съществена промяна в постъпленията на делата. Продължава тенденцията към намаляване на наказателните дела и увеличаване на търговските дела с материален интерес над 25 000 лв. и делата по търговска несъстоятелност. Този вид материя изисва по-голям обем работа и по-голяма продължителност на разглеждане. Нарастването на междуфирмената и фирмената задлъжнялост в резултат на икономическата ситуация в страната дава своето отражение.
        Г-жа Серафимова подчерта, че въпреки че съдилищата в Пазарджишки съдебен регион са работили в намален състав, поради незаети съдийски щатове, качеството на работа се е запазило на много високо равнище, за което сочи високият процент решени дела в 3-месечен срок. По този показател Пазарджишки окръжен съд е над средното ниво за страната. Въпреки високата натовареност, в която работят, съдиите полагат големи усилия да приключват делата си в разумни срокове.
        През 2014 год. в Съдебната палата на гр. Пазарджик е открита адвокатска стая, в която адвокатите и страните могат да се запознават с материалите по делата.
        През тази година предстои откриване на Информационен център за гражданите, който се очаква да заработи към средата на годината. Той ще се намира в сградата на съда и ще бъде в улеснение на гражданите, които ще могат да правят справки по дела, да подават и получават документи и удостоверения.
        Председателят на съда обясни и за проблемите в Районен съд – Пещера, от които най-наболелия е приключването на започналия през 2003г. ремонт на Съдебната палата. След проведен разговор между председателите на Пз ОС,  Пещерския РС и Гл.секретар на Министерство на правосъдието през септември 2014г., последният даде уверения, че ще се направи необходимото за осигуряването на финансови средства и приключване на процедурата по избор на изпълнител, но и до настоящият момент това не е станало. Ето защо усилията в тази посока продължават.
        Г-н Александров посочи, че не е сезирана комисията по професионална етика и не са установени нарушения при проверките за случайно разпределение на делата.
        В съда са постъпили 124 искания за СРС, изготвени са 40 ВДС. При направените проверки от Бюрото за контрол на СРС не са констатирани нарушения. Това се дължи на обсъждането на проблемите и непрекъснатата комуникация между съд, прокуратура, полиция и ДАНС.

       

Маринела Чавдарова
Пресслужба на Окръжен съд гр.Пазарджик
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://pa-media.net/news.php?extend.8615 )


Време за изпълнение: 0.0500 сек., 0.0056 от тях за заявки.