tp211221_1.jpg

От октомври 2021 г. в Пазарджик е разкрита нова социална услуга „Център за работа с деца на улицата“ /ЦРДУ/. Кметът на Пазарджик Тодор Попов днес беше гост на децата от ЦРДУ в квартал „Изток“ на тяхното тържество за посрещане на дядо Коледа. Родители и деца от частна детска градина “Доброта“ в с. Синитово, бяха подготвили коледни подаръци и лакомства за децата от Дневния център.

„Радвам се, че днес сме тук, защото тази социална услуга е важна за нас, тя допълва и разширява богата сфера от социални услуги, с които Община Пазарджик се гордее“, заяви Тодор Попов. Кметът подчерта, че влиянието на улицата е пагубно за децата. „Децата, намирайки се там, се срещат с всякакви пороци и негативи, които могат до доведат до това, че техният път на развитие, техният живот въобще да тръгне в грешна посока. Затова искам много да благодаря на целия мой екип, на държавата – за нашето добро партньорство в лицето на Министерство на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане, за това, че отново показахме, че когато местната и държавна власт си поставят цели и работят съвместно, те могат да бъдат полезни за нашата местна общност. Сега ще има възможност да се погрижим за всички тези деца – да им създадем навици, да ги научим кое е добро и кое лошо, включително и физически да се грижим за тях, защото тяхното пребиваване на улицата има и физически последици, свързани с липса на храна и елементарни жилищни условия.
В живота най-важното нещо е временната подкрепа, защото след като мине момента, каквато и подкрепа да оказваш, моментът вече е минал. Затова в днешния ден Пазарджик има ново основание за гордост“, каза кметът.
Центърът за работа с деца на улица е изграден по проект, финансиран по ОП“РЧР“2014-2020г. на стойност 524 670.17лв.
Целевата група обхваща деца от социално слаби семейства, деца  от непълни семейства и социално-занемарени деца, които под грижите на социални работници, педагози и психолози ще посещават училище  и  ЦРДУ. В рамките на Проекта е предвидено осигуряването на топла безплатна храна за децата.


tp211221_3.jpg


Loading...