konteineri_str1.jpg

Община Стрелча обособи две допълнителни точки за разделно събиране на отпадъци на улиците „Витоша” /зад хотел „Средна гора 2”/ и „Георги Найденов” /уширение – паркинг/ и възстанови изгорелите контейнери на улица „Безименна” в квартал „Крушака”.
Всяка точка, обслужвана от „Екопак – България” се състои от комплект трицветни контейнери – син, жълт и зелен с обща вместимост 3 300 литра.

Трицветната система е с доказана ефективност и екологосъобразност:

-сини контейнери – за събиране на хартиени и картонени отпадъци от опаковки;
-жълти контейнери – за събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки;
-зелени контейнери – за събиране на стъклени отпадъци от опаковки.

Община Стрелча разполага с 15 точки за разделно събиране, като тенденцията е да бъдат увеличавани.
Призоваваме гражданите да събират и изхвърлят разделно отпадъците, с което ще допринесат за по-доброто екологично и финансово състояние на общината.


konteineri_str2.jpg
konteineri_str3.jpg


Loading...