str_smet2021_11aug.jpg

Община Стрелча реализира проект за разделно събиране на отпадъци от населението. За целта всеки месец домакинствата и фирмите от Стрелча ще получават общо 1050 чувала за събиране на отпадъци от опаковки – хартиени, пластмасови, найлонови, метални кенчета от напитки и др. Чувалите са осигурени от „ЕКОПАК България” АД. Фирмата предоставя и информационни материали за насърчаване на разделното събиране.

Гражданите, които ще се възползват от новата услуга трябва да оставят пълните чували до контейнерите за битови отпадъци. Събирането, транспортирането и предаването им на „ЕКОПК България” АД ще се извършва всяка седмица от ОП „БКС И ОИ” по график:

Всеки понеделник – кварталите „Сръбенец” и „Крушака”;
Всеки вторник – кварталите „Гергьовден” и „Оратника”;
Всяка сряда – квартал „Господа”;
Всеки четвъртък – „Ромски квартал”, „Бухов бряг” и „Бански квартал”.
Събирането за кметствата ще става по заявка на кметските наместници.

В чувалите не бива да се слагат стъклени и други отпадъци, предупреждават от Общината.

Целта на пилотния проект е да се намали количеството на битовия отпадък и да се увеличи количеството на рециклирания и оползотворения. По този начин ще бъдат намалени и разходите на общината за депониране на битов отпадък, както и ще се повиши ефикасността и контрола срещу замърсяването на околната среда.
Loading...