pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
В първата партньорска среща по проект „Моят Виртуален Град“ участваха учители и ученици от Пазарджик, македонския Кочани и словенския Веление
pamedia , четвъртък 25 октомври 2018 - 17:41:44 // коментари: 0

   
Пазарджик
На 25-ти октомври се проведе първата партньорска среща по проект „Моят Виртуален Град“ в сградата на общинска администрация на гр. Пазарджик. Проектът стартира през октомври 2018 г. и е с продължителност 24 месеца, като основната му цел е да повиши знанията, уменията и компетенциите на учители и ученици от средните училища в гр. Пазарджик, гр. Кочани (Македония) и гр. Веление (Словения) по теми свързани с местното самоуправление, екология и опазване на околната среда, климатични промени и устойчива употреба на енергийните източници. От българска страна, пилотно училище ще бъде Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик. Община Пазарджик ще участва като представител на местното управление, а като представител на неправителствения сектор – сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“. От Македония и Словения ще участват също по 3 организации: средно училище, публична институция и неправителствена организация.

Проектът „Моят Виртуален Град“ е финансиран по Програма ЕРАЗЪМ+ с договор № 2018-1-BG01-KA201-047917. Той цели да повиши уменията и знанията на настоящи и бъдещи ученици от средните училища свързани с различните предизвикателства, с които ежедневно се сблъскваме в обществения живот, като по този начин станат активни членове на техните местни общности. За да постигнем това, проектът ще се фокусира върху повишаване на уменията и знанията на учителите в области като екипна работа и сътрудничество, които ще доведат до разработване и изпълнение на общи образователни подходи, насочени към техните ученици.         

Проектът цели също така да представи предимствата на образователния подход „учене чрез действия“ по теми, които са от голям обществен интерес. Учителите ще се запознаят и възприемат иновативни практики за образование, а част от обученията включват теми като: отворени образователни ресурси (OER Web 2.0), платформа за сътрудничество и обмяна на добри практики eTwinning, с цел повишаване на уменията при използване на съвременни ИКТ (бел. ИКТ – информационни и комуникационни технологии) техники за преподаване, водещи до по-атрактивни за учениците образователни подходи. 

Съвместната работа в екип ще допринесе за установяване на добри партньорски взаимоотношения между участващите организации, ще повиши цялостните им знания и умения за създаване и изпълнение на нови проекти. Ползите за училищата ще бъдат свързани с повишаване качеството на образованието, чрез нови методологии и възможности за наука и знания, чрез създаване на мрежи за сътрудничество с техни колеги от други държави и чрез повишаване на уменията за международно сътрудничество. От гледна точка на учениците, проектът има за цел да допринесе за изграждането на едно младо европейско гражданско общество, което да е пионер в активното участие и повишаване на знанията относно въпроси и проблеми свързани с местната общественост. 

Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 6579Време за изпълнение: 1.5126 сек., 1.4610 от тях за заявки.