Реклама

Рекламна оферта за ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ и ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - ноември 2021

Информация за сключени договори за медийни услуги,
предоставени от pa-media.netв рамките на предизборната кампания за
ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

четвъртък 14 октомври 2021 - 16:25:41