pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
По повод Международния ден на архивите Държавeн архив – Пазарджик присъди три отличия за 2018 г.
pamedia , понеделник 10 юни 2019 - 17:39:52 // коментари: 0


Държавен архив – Пазарджик

По повод Международния ден на архивите Държавeн архив – Пазарджик присъди три отличия за 2018 г. на:
Пазарджик
СУ «Нешо Бончев» - Панагюрище за дарение с най-голяма историческа и обществена стойност, регистрирано през 2018 г.

При регулярна експертиза в училището са намерени и предадени документи на училища в Панагюрище за периода 1888-1944 г. Същите са систематизирани и регистрирани като допълнителни постъпления към четири фонда от «К»-епоха №№72К, 73К, 75К и 231К. Има документи и за училища в Панагюрище, за които няма разкрити фондове.
Документите от по-ранни години са:
Главни книги на: учениците от Панагюрските основни училища за 1893/1894 уч. г.; Долномахленското училище („Фердинанд І”) за 1895/1896, 1897/1898, 1904/1905 уч. г.; учениците в Държавното педагогическо училище за 1922/1923 и 1924/1925 уч.г.; ученичките от Девическото училище, с данни за успеха и поведението им от 1896/1897 до 1898/1899 уч. г.; учениците от първоначално училище «Св. Георги» с данни за успеха и поведението им през 1895/1896, 1896/1897, 1906/1907 до 1944/1945 уч. г.
Изпитни ведомости (1887/88-1890/91 уч. г.)
Ревизионна книга за впечатления от посещения на директора в часовете на учители (1892-1893);
Писма, програми, сведения за 1910 -1911 учебна година и правилник на вечерния допълнителен курс, открит за момчета (1909-1911); Отчет на главния учител в Панагюрище до Окръжния училищен инспектор в Пловдив, с данни за състоянието и резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната 1910-1911 г. (1911);
Протокол от заседание на Учителския съвет на Панагюрските основни училища за учебната 1912/1913 г. (1913);

Приетите на държавно съхранение документи, предадени от СУ «Нешо Бончев» - Панагюрище, допълват историята на образователното дело в страната и Панагюрище за периода след Освобождението и съдържат поименни сведения за ученици, родители и учители.

Г-жа Екатерина Тодорова Иванова, уредник в ХГ “Станислав Доспевски” – Пазарджик за ЧИТАТЕЛ на Държавен архив – Пазарджик. Г-жа Иванова е ползвала документи по темата “Живот и творчество на художника Георги Герасимов (1905-1977)” и е с най-много посещения в читалнята през 2018 г. – 47 посещения и 63 използвани архивни единици.

Народно читалище “Виделина 1862” – Пазарджик за Приятел на Държавен архив – Пазарджик за 2018 г.

Проведено съвместно мероприятие на 24 октомври 2018 г. в читалище “Виделина” – Пазарджик с широк обществен отзвук – възпоменателна вечер, посветена на изтъкнатия юрист, музикален и културен деятел, общественик Стоян Кендеров, на която беше представена дигитална изложба, изработена по снимки и документи от личния фонд на Стоян Кендеров и от други архивни фондове и чрез която присъстващите акад. Петър Кендеров, инж. Милчо Кендеров, инж. Петър Кендеров и други роднини, приятели и съграждани си припомниха приноса на фондообразувателя за пазарджишката общественост.

Гости на мероприятието бяха ученици от VII “б” клас на СУ “Петър Берон” с преподавател страши учител по история и цивилизация г-жа Божурка Митева, членове на литературен клуб “Алеко Константинов” при читалище “Хр. Ботев-1897 г.” – Пазарджик, граждани и приятели на архива. Г-н Арнаудов предаде на отдела документи на проф. Иван Батаклиев, дарени от неговия син инж. Тодор Батаклиев. За посетителите бе презентирана дигиталната изложба за човека и политика Михаил Такев, във връзка със 155 години от рождението му.
 Пазарджик Пазарджик
  
 Пазарджик Пазарджик
  
 Пазарджик Пазарджик
  
  
  


Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 2580Време за изпълнение: 0.5470 сек., 0.4589 от тях за заявки.