darva1.jpg

Във връзка с получени сигнали от граждани на община Пещера, касаещи завишение в цената на доставените количества дърва за огрев през отоплителен сезон 2021 г. – 2022 г., кметът на община Пещера Йордан Младенов предприема незабавни мерки, съобщиха от местната администрация. Младенов е разпоредил на своите служители да се запознаят обстойно със случаите и да дадат свое становище.

Със свое писмо Йордан Младенов изисква от директора на ТП „ДГС – ПЕЩЕРА“ незабавна информация за брой лица или домакинства желаещи да закупят дърва за огрев по предоставени от Община Пещера списъци, брой лица и домакинства, които са закупили дърва за огрев, както и брой лица и домакинства, които са заплатили, но не са им доставени дърва за огрев. В писмото си Младенов настоява, считано от 11.03.2021 г., до връчване на покани на нови фирми, за превоз и доставка на дърва на конкурентни цени, да бъде преустановено снабдяването на населението с дърва за огрев.

Следваща мярка, която се предприема е да бъде назначена Комисия с представители от администрацията на Общината съвместно със служители на РУ на МВР – Пещера и РДГ- Пазарджик. Контролните органи ще извършат проверка за доставените количества дърва за огрев на населението за периода от 11.03.2021 година до 16.03.2021 година.

Паралелно с това ще бъдат проверени фирмите, извършващи превоза на дървата за огрев в посочения период, при каква крайна цена се доставят на включените в списъка граждани,от кой временен склад се доставят дървата за огрев, както и има ли издадени разходооправдателен документ и фактури за закупуването на дървата и извършения превоз.

Младенов се ангажира контролът по изпълнение на заповедта да упражнява лично. По този начин се цели предотвратяване на зловредни слухове или опит за злоупотреба от лица и фирми натоварени да предоставят услугата доставка на дърва за огрев на населението от Пещера, Радилово и К. Димитриево.
Loading...