pmg20220307.jpg

Учениците от Математическата гимназия дискутираха с чуждестранни партньори по темата „Медиите и аз”

 Ученици и учители от Профилирана математическа гимназия "Константин Величков", гр.Пазарджик участват в проект "Критично и креативно мислене – пътят напред" с координатори от Прага и Чехия. В рамките на проекта по „Еразъм плюс“, „Ключова дейност 2”, „Стратегически партньорства, сектор „Училищно образование”, „Партньорства за училищен обмен” те посетиха гр. Аникщяй, Литва, където взеха участие в редица съвместни дейности и работилници с подобни групи от Чехия, Полша, Словения и Литва.

От Пазарджик в проекта участваха старшите учители по английски език Мирослава Такева и Димитрийка Боева и учениците Деян Азми, Виктор Достинов от 11."а" клас, Радост Гогова от 11. "в" клас и Филип Пенов от 9. "а" клас останаха една седмица.

Учениците се упражняваха в риторически умения в стила на популярната платформа TED Talk, като говориха на тема „Медиите и аз“ – тема, която ги накара да разсъждават за предизвикателствата, пред които съвременният човек се изправя във връзка с фалшивите новини и опасностите, които те пораждат, както и за начините за справяне с информационната пандемия, разказа преподавателят Димитрийка Боева.

В друга от работилниците възпитаниците на ПМГ обсъдиха своя опит по отношение на манипулацията на факти в медиите, дадоха примери за изопачени факти и анализираха особеностите на фалшивите новини, като разсъждаваха върху типичните признаци, по които те могат да бъдат разпознати.

Огромен интерес и трайни впечатления у пазарджишката делегация предизвика филмът „Не поглеждай нагоре“ (Don’t look up) – филмова сатира, която третира въпросите за манипулацията на общественото мнение чрез медиите и произтичащото от това разделение в обществото. Средношколците научиха важни уроци, свързани с нуждата от критично мислене и от позоваване на обективни научни факти. Те се обединиха около разбирането, че в свят на глобални информационни потоци е от особено значение надеждността на източниците на информация, които всеки от нас ползва, сподели още Димитрийка Боева.

По проекта предстои гостуване на полските партньорите от гр.Катовице.

Pmg20220307v

Снимки: ПМГ "К. Величков"

Автор: Катя Бузник
Loading...