2023sad2711a.jpg

За десети път в съда в Пазарджик започна Образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Окръжен съд – Пазарджик ще реализира инициативата съвместно със СУ „Георги Брегов“, Спортно училище гр. Пазарджик и Професионална гимназия по механоелектротехника гр. Пазарджик и ще обхване ученици от VIII до XII клас. Програмата ще се проведе през учебната 2023/2024 година и е част от споразумение, сключено между Висш съдебен съвет и МОН.

Успешното реализиране на Образователната програма сред ученици „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през изминалите 9 години допринесе не само за изграждане на по-добра правна култура, но и за създаване на реална представа за работата на органите на съдебната власт, а оттам и за повишаване на техния авторитет. Анализът на резултатите показа, че учениците са получили ценни знания в областта на правото.

Административният ръководител на съда Елеонора Серафимова приветства присъстващите ученици с добре дошли като ги насърчи да се стремят към диалог и активно участие. От името на Регионалния инспекторат на образованието за област Пазарджик старши експерт Ваня Апостолова също поздрави младите хора за тяхната активност и амбиция. Г-жа Наталия Йорданова, учител в СУ „Георги Брегов“ благодари за възможността техните възпитаници да бъдат част от това начинание.

Председателят на Окръжен съд – Пазарджик представи на младежите професията „Съдия”.  В подготвената презентация тя им визуализира принципите на Бангалор, без които е невъзможно изграждането на съдебната система и формирането на стандарти за етично поведение, изискуеми от всеки български магистрат. Лекторът ги запозна с етапите, през които минава тази професия, как се развива кариерата и как се осъществява професионалното израстване чрез вътрешни и външни конкурси.

Г-жа Серафимова и зам.-председателят на съда и ръководител на Наказателно отделение съдия Александър Александров отговориха на поставените ученически въпроси като им обясниха какви отговорности и права имат като граждани и подчертаха, че почтеността е най-важното качество и ако всеки от нас направи през деня нещо добро, то светът ще стане по-добър. В края на лекцията учениците с ентусиазъм „влязоха“ в ролите на магистрати като облякоха съдийски тоги и застанаха на техните места в съдебната зала.

През учебната 2023/2024 година за различните випуски са предвидени лекции на теми: „Трафик на хора“, „С една марихуана зад волана“, „Охрана на съдебните сгради и пропускателен режим. Осъществяване на конвойна дейност“, „Наказателно правосъдие“, „Ролята на съдебния заседател в наказателния процес“, „Киберсигурност и защита на лични данни“, „Домашно насилие“. Включени са посещения на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Синята стая в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Беседа с инспектор от Детска педагогическа стая към РУ на МВР – Пазарджик. Предвидени са присъствия на съдебни заседания по наказателни дела и възстановка на съдебен процес.

Утвърждаване на добрите практики и налагане като модели на работа на съдебната власт с ученици е важна стъпка за постигане на обществено доверие и повишаване на правната култура на гражданите. Активният диалог с образователните институции ще спомогне за ориентиране на повече кандидат-студенти към сферата на правото и професионалната подготовка на бъдещите юристи.


2023sad2711.jpg
2023sad2711b.jpg


Loading...