pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
В Инспекцията по труда са подадени 770 декларации и 2250 уведомления, срокът е удължен до 2 май
pamedia , сряда 25 април 2012 - 10:38:27 // коментари: 0


До 2 май 2012 г. се удължава срока за подаване на годишните декларации и уведомления за 2011 година за състоянието на условията на труд във фирмите поради празничните дни, напомниха от Дирекция „Инспекция по труда” Пазарджик.
Декларация подават всички лица, които нямат подадена и успешно приета декларация (уведомление) за 2010 г., и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ” или имат подадена декларация(уведомление) за 2010 г., но през 2011 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране .

Само уведомление подават задължените по смисъла на закона лица, които  имат подадена декларация или уведомление за 2010 г. и през 2011 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.
Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието.
На сайта на Главна инспекция по труда www.gli.government.bg е създадена специална рубрика „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ”, където е инсталиран и достъпен за изтегляне безплатен  специализиран софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+.
Публикувани са инструкция за попълване, технически указания за подаването, посочени са електронен адрес и телефон за контакти, дадени са отговори на най – често задаваните въпроси, възникващи при попълването и подаването на декларацията.
Промяната в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, са промени свързани с:
*наименованието, седалището и адреса на управление на юридическите и физическите лица;
*основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
*работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под земята;
*опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
*необходимостта от използването на лични предпазни средства;
*работните места с видеодисплеи.
Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.
       До настоящия момент в Дирекция „Инспекцията по труда” Пазарджик са подадени 770  Декларации и 2250 уведомления. 
 


Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 1186Време за изпълнение: 0.5236 сек., 0.4476 от тях за заявки.